I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Pralesy

"Lidstvo jako nejvyspělejší společenství organismů má mravní a etickou povinnost ponechat biotě alespoň minimální prostory pro její existenci i v budoucnosti a nepřipustit další ničení jiných druhů. Jiný postoj je z hlediska života egoistický a amorální."
 
Alois Zlatník (1975)

 

V mnoha článcích o lesích Severní Ameriky často najdeme sousloví "old growth". Jestlipak víte, co nám označuje? Za termínem "old growth" se skrývají pralesy, t.j. původní přírodní lesy. "Old growth" můžeme do českého jazyka přeložit jako "starý porost". Je to velmi výstižný termín, neboť skutečně v přírodním lese najdeme mnoho stromů, které mají podstatně vyšší věk, jak jejich soukmenovci v hospodářském lese. Ministerstvo zemědělství Spojených států amerických (U. S. Department of Agriculture) popisuje "old growth" takto:

 

A forest stand usually at least 180-220 years old with moderate to high canopy closure; a multilayered, multispecies canopy dominated by large overstory trees; high incidence of large trees, some with broken tops and other indications of old and decaying wood (decadence); numerous large snags; and heavy accumulations of wood, including large logs on the ground. Any evidences of man's activities may be present, but do not significantly alter the other characteristics and would be a subordinate factor in a description of such a stand (USDA, 1998).

 

V českém jazyce by definice pralesa mohla znít například takto:

 

Lesní porost, který je obvykle alespoň 180-220 let starý s mírným až hustým zápojem; vícepatrový a vícedruhový porost s převahou rozložitých vzrostlých stromů; častý výskyt velkých stromů, přičemž některé z nich mají zlomený vrchol nebo nesou jiné známky starého a rozpadajícího se dřeva; s četným výskytem velkých uschlých stromů (souší); a s intenzivní kumulací dřevní hmoty, včetně velkých padlých kmenů. Mohou se vyskytovat známky lidské činnosti bez podstatného ovlivnění jiných charakteristik porostu, a měly by být až druhořadým činitelem v popisu takového porostu.

 

Dalším souslovím "second growth" označujeme lesy, které byly vysázeny či vznikly z přirozené obnovy na místech vykáceného původního přírodního lesa. Je to první generace po pralese. Takové lesy najdeme například v Hostýnských vrších. A jak již správně tušíte, termín "third growth" označuje druhou generaci hospodářského lesa po pralese.

 

Spoustu informací z problematiky výzkumu a monitoringu přirozených lesů v České republice najdete na portálu PRALESY.CZ, který spravuje  oddělení ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

 

Značení transektu (roviny protínající kolmo strukturu vegetace), NPR Žofínský prales

 

Značení transektu (roviny protínající kolmo strukturu vegetace), NPR Žofínský prales

Zařízení na měření přírůstu stromu

 

Zařízení na měření přírůstu stromu

Elektronické zařízení pro měření přírůstu stromu; pavilon Gondwanaland, ZOO Lipsko 2012

Elektronické zařízení pro měření přírůstu stromu; pavilon Gondwanaland, ZOO Lipsko 2012

Lesní typy v ČR

 

Lesní typy v ČR (zdroj)

 

 


 

Související odkazy:

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím