I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Národní žraločí týden 2013

Ve dnech 8. - 9. června 2013, při příležitosti Světového dne moří a oceánů, jsme uspořádali první ročník naší vlastní osvětové akce s názvem Národní žraločí týden 2013 (National Shark Awareness Week 2013). Počasí nám narozdíl od předešlých dní přálo, a tak naši expozici v Zoo Olomouc navštívilo mnoho zájemců. Chvílemi jsme nápor návštěvníků zvládali jen s obtížemi.

Znalostní soutěže "Co víte o žralocích?" se zúčastnilo celkem 20 soutěžících. Přehled otázek a správných odpovědí najdete na konci tohoto článku. Výherce od nás obdrží knihu Sharks - History and Biology of the Lords of the Sea, jejíž autorem je Angelo Mojetta. Jeden z návštěvníků, který se účastnil znalostní soutěže, projevil vážný zájem o problematiku žraloků. Proto jsme se rozhodli pro mimořádnou odměnu za jeho účast v soutěži, v podobě knihy Žraloci od Xaviera Manigueta.

Na dvou soutěžních lístcích byla uvedena neplatná elektronická adresa. Žádáme proto soutěžící, kterým jsme dosud nesdělili výsledky soutěže, aby nás kontaktovali na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Do pokladničky na drobné finanční dary, sloužící na podporu projektů ochrany mořských ekosystémů nám návštěvníci darovali 370 Kč. Tuto částku, zaokrouhlenou na 25 USD, převedeme na účet organizace Shark Savers. Všem dárcům jménem žraloků ze srdce děkujeme!

Shark Savers logo

 


Znění otázek ze soutěže "Co víte o žralocích?":

 

1. V kterém moři se můžeme s mnohem větší pravděpodobností setkat se žralokem bílým?

a) v Jaderském moři v Chorvatsku

b) v Rudém moři v Egyptě

2. Důvodem výše uvedené preference (viz otázka č. 1) jsou:

a) potravní nabídka

b) teplota vody

c) struktura dna

d) lidské aktivity

3. Žralok velrybí se živí:

a) lachtany

b) planktonem

4. Co odlišuje paryby od ryb?

a) plynový měchýř

b) chrupavčitá kostra

c) absence zubů

d) zploštělé tělo

5. Mezi paryby nepatří:

a) bodloci

b) žraloci

c) tuňáci

d) chiméry

e) rejnoci

f) barakudy

g) murény

6. Žraloci jsou:

a) vejcorodí

b) živorodí

c) vejcoživorodí

d) mezi žraloky najdeme druhy se všemi výše uvedenými typy rozmnožování

7. Kolik smyslových orgánů má žralok:

a) 5

b) 8

c) 6

d) 7

8. Který smyslový orgán žraloka je nejcitlivější?

a) zrak

b) sluch (detekce zvuku o nízkých frekvencích na značnou dálku)

c) čich

d) chuť

9. Tvrzení "Žraloci, aby se neudusili, musí neustále plavat." platí pro:

a) všechny druhy žraloků

b) některé druhy žraloků

c) neplatí vůbec

10. K čemu žralokovi slouží Lorenziniho ampule:

a) jedná se o pomocná tělíska v oku, která vylepšují zrak žraloka v temných hlubinách moře

b) zachycují vibrace - tlakové vlny šířící se vodním prostředím od zdroje (např. od zmítající se ryby, lodního šroubu, potápěče apod.)

c) slouží k detekci elektromagnetického pole vydávaného potenciální kořistí žraloka

d) Lorenziniho ampule jsou čichovým orgánem žraloka

 

Poznámka: Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem. Za otázky 5 a 8 lze získat více bodů (4, respektive 2), protože u těchto otázek je více správných možností. S ohledem na fakt, že se v některých publikacích o smyslových orgánech žraloka uvádí, že Lorenziniho ampule jsou schopné detekovat i změny tlaku vody, hodnotíme odpověď 10 b) polovinou bodu. Správné odpovědi mají text zvýrazněný červenou barvou.

 

Podívejte se i na články věnované našemu programu FOREST - Ocean.


Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím