I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Riprap

V článku On the way to Vienna bylo zmíněno, že břehy řeky Moravy jsou zpevněny kamenným záhozem. Pro tento způsob stabilizace břehů vodních toků se v anglickém jazyce používá termín riprap. Přesná anglická definice termínu riprap zní:

Riprap - Large angular rocks that are placed along a river bank to prevent or slow erosion (definice dle U.S. Department of the Interior; Bureau of Reclamation; Technical Service Center Denver, Colorado).

Volně přeloženo se jedná o "Velké hranaté kameny, které jsou umístěny podél břehů řeky tak, aby se částečně či úplně potlačila jejich eroze."

 
Kamenný zához

Kamenný pohoz a zához je absolutně nejběžnějším způsobem zpevňování břehů vodních toků v České republice. Jaký je rozdíl mezi kamenným pohozem a záhozem najdete v dokumentu Vodní toky:

 

Vodní toky (formát .pdf, 5.6 MB)

autor: Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

zdroj: Fakulta stavební, ČVUT v Praze

 

Kamenný pohoz se skládá z kamenů do hmotnosti 200 kg. Pro kamenný zához se užívají balvany o hmotnosti 200 kg a více. Kamenným záhozem se stabilizují břehy se strmým sklonem. Často se užívá pouze v patě svahu, zatímco výše ve svahu nad hladinou vody se břeh zpevní kamenným pohozem. Oba druhy stabilizace břehu vodního toku můžeme zahrnout do anglického termínu riprap. Ve výše odkazovaném dokumentu lze nalézt i snímek zpevnění břehů řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou kamenným záhozem a pohozem.

Kamenný zához na řece Dyji pod Břeclaví

Kamenný zához na řece Dyji pod Břeclaví

 

V rámci projektu obnovení říční dynamiky řeky Moravy v Dolním Pomoraví má být kamenný zához tam, kde se dosud dochoval, odstraněn a odříznutá ramena řeky budou opět napojena na hlavní tok. Vodní proud se uměle vnesenými překážkami do regulovaného koryta odkloní do původních meandrů řeky. Těmito opatřeními se nastartuje přírodní "zdivočení" řeky Moravy.

V Rakousku se můžeme kromě kamenného záhozu setkat i s přírodě bližšími způsoby opevnění břehů vodního toku, a to za pomocí klád fixovaných k břehu řeky kůly či lany.

Přírodě blízké zpevnění břehu řeky Dyje v Rakousku pomocí dřevěných klád

 

Přírodě blízké zpevnění břehu řeky Dyje v Rakousku pomocí dřevěných klád

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím