I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Lesní hospodaření v rakouském Dolním Pomoraví

V severní části komplexu lužních lesů u Hohenau se praktikuje holosečné hospodaření. Intenzita těžeb je tu však poměrně nízká - jedna nová holoseč tu vznikne zhruba každé 2 až 3 roky.

 

V jižní části luhu u Hohenau a ve všech ostatních lesních celcích Dolního Pomoraví (Drösinger Wald, Stillfried, Marchauen atd.) se menší část lesních porostů ponechává bez zásahu a na zbylém území se hospodaří podrostně. Často se tu můžeme setkat i s pařezinovým hospodařením a toulavou těžbou. Tyto způsoby těžby dřeva v České republice již dávno vymizely. Některé formy obhospodařování lužních lesů v Dolním Rakousku mají archaický charakter.

Marchauen je privátní rezervací WWF, ale management zdejších lesních porostů se nijak neodlišuje od hospodaření v jiných lesních celcích oblasti March-Thaya-Auen. To samé můžeme říci i o myslivosti. Lužní krajina Dolního Pomoraví včetně soukromé rezervace WWF Marchauen je intenzivně myslivecky obhospodařována.

Ve dnech 30. prosince 2013 a 1. ledna 2014 jsem byl přítomen v místě těžby lesního porostu v nivě řeky Moravy u obce Stillfried v Dolním Rakousku. Vytěžená plocha nebyla velká - snad 0,5 ha a měla nepravidelný tvar. Těžbu nebylo možno označit za holosečnou, protože na vytěžené ploše zůstalo stát asi okolo 15 až 20 stromů. Jednalo se spíše o intenzivní prosvětlovací seč. Stromy vybrané k ponechání byly označeny červeným pruhem. Tato těžba splňovala podmínky trvale udržitelného, k přírodě šetrného lesního hospodaření.

 

Šetrné lesní hospodaření v Dolním Pomoraví, March - Thaya Auen, Österreich

 

Šetrné lesní hospodaření v Dolním Pomoraví, March - Thaya Auen, Österreich

 

Poznámka: Na podkladě rozhodnutí AOPK jsou lesní správci LHC Soutok a Tvrdonické polesí v ČR povinni ponechávat na holosečích výstavky v počtu 7 kusů na hektar. Tyto stromy jsou označené modrým pruhem.

Vlkodlak ze Smrku

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím