I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy

V prosinci 2010 byla zahájena realizace projektu s názvem „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.1 - “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000“.

Rozsáhlé území EVL Beskydy se rozkládá na východě ČR a je vymezeno státní hranicí se Slovenskou republikou. Území je součástí biotopu velkých šelem: rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka obecného, kteří se v EVL vyskytuji stabilně, někteří jedinci sem migrují ze slovenských Karpat. Ohrožujícím faktorem je narušování klidových zón a migračních koridorů (zejména rozšiřující se zástavba, včetně rekreačních zařízení, hluk, vytváření nových turistických cest, cyklostezek, běžkařských tras, zvýšená doprava na silnicích). Velkým problémem je pytláctví a negativní vztah části veřejnosti k šelmám. Číst dál...

Zdroj: AOPK ČR

Lapač srsti instalovaný na padlém kmeni v rámci projektu MŽP "Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy"

Lapač srsti instalovaný na padlém kmeni v rámci projektu MŽP "Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy"

 

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím