I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Zákazy činnosti v MZCHÚ CHKO Beskydy

Přinášíme vám přehledovou tabulku s vypsanými činnostmi které jsou v jednotlivých MZCHÚ omezeny či zakázány. U zákazu sběru rostlin předesíláme, že se zde zahrnuje i sběr lesních plodů, podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. se totiž rostlinou rozumí všechny její podzemní i nadzemní části:

 

§ 3
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto
 
c) planě rostoucí rostlina (dále jen "rostlina") je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní části,

 

pdf_icon

 

MZCHÚ CHKO Beskydy - omezení činnosti (formát .pdf, 83kB)

Chráněná krajinná oblast Beskydy má čtyři nové přírodní rezervace

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy má čtyři nová zvláště chráněná území. K 53 nynějším tak přibyly přírodní rezervace Ropice, Kršle, Lysá hora a přírodní památka Vysutý. Celkově jde o 370 hektarů. Nová území ochránci přírody označí v terénu ještě letos. Vyplývá to z webových stránek CHKO Beskydy.

Přírodní rezervace Kršle je nejníže položeným zvláště chráněným územím v CHKO Beskydy. Výjimečná je svými lesními ekosystémy. Naopak nejvýše položenou z nově vyhlášených rezervací je Ropice ležící v katastrech obcí Morávka a Řeka. Ekosystémy zde tvoří převážně staré bukové lesy s doupnými stromy či smíšenými porosty s převahou smrků.
V přírodní rezervaci Lysá hora, která leží na východním úbočí nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd, se zase nacházejí fragmenty původních porostů horských smrčin. Přírodní památka Vysutý, která leží v katastru obce Morávka, je významná vzhledem k velkému množství peřejí a vodopádů. Vodopád s výškou 17 metrů patří mezi nejvyšší v CHKO Beskydy.
Zvláště chráněná území se podle zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlašují na přírodovědecky či esteticky významných nebo jedinečných územích. Nejčastěji jde o lokality s unikátní nebo reprezentativní biologickou rozmanitostí. Cílem ochrany nejčastěji bývá udržení nebo zlepšení dochovaného stavu území nebo ponechání území či jeho části samovolnému vývoji.

 

Zdroj: ČTK

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím