I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Kamzík horský balkánský /divokoza/

V roce 1964 byl balkánský horský kamzík (Rupicapra rupicapra balcanica) reintrodukován do oblasti pohoří Biokovo, kde se dobře aklimatizoval. Kamzík je druh chráněný na základě Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).

Na područje Biokova 1964. godine reintroducirana je balkanska divokoza – Rupicapra rupicapra balcanica L. koja se dobro aklimatizirala. Divokoza je vrsta zaštićena Zakonem o potvrđivanju Konvencije o Zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija).

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra rupicapra balcanica

rupicapra balcanica 0029


Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra rupicapra balcanica

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím