South Ari Marine Protected Area

Dne 11. července 2019 byl ministrem životního prostředí Maledivské republiky slavnostně vyhlášen mořský park South Ari. Mapa mořského parku South Ari je k nahlédnutí zde.

Výsledek místního šetření na území South Ari MPA

Dne 22. října 2016 jsme na území mořského parku South Ari provedli místní šetření. Během tohoto šetření jsme neshledali žádné závady a chyby v péči o tuto lokalitu. V ten čas ještě převládal deštivý severozápadní monzun. Plavidel pátrajících ve vodách vnějšího jižního útesu South Ari po žralocích obrovských bylo poskrovnu. Zaznamenali jsme cca dvě nebo tři menší lodě.

Ani během samotného setkání s mladým jedincem žraloka obrovského (délka jedince asi 6 metrů) jsme nebyli svědky žádných excesů ze strany přihlížejících plavců, které by nějakým způsobem žraloka stresovaly nebo by narušovaly jeho přirozené chování. Na místě setkání se žralokem obrovským na vnějším okraji jižního útesu South Ari jsme v hloubce cca deset metrů zaznamenali jediného živého jedince korálu větevník talířový Acropora clathrata (byl nádherný). Všude jinde, kde jsme v ten čas na Maledivách pobývali, byli tito koráli vlivem oteplování vod Indického oceánu již mrtví.

Ekonomický přínos turistiky za žraloky obrovskými vyskytujícími se na atolu South Ari na Maledivách

V roce 2012 činily přímé výdaje turistů spjaté s pozorováním žraloků obrovských 7.6 miliónů amerických dolarů. V roce 2013 to již bylo 9.4 miliónů USD (podrobnější údaje v naleznete dokumentu Whale shark economics: a valuation of wildlife tourism in South Ari Atoll, Maldives - PeerJ)

Nyní je důležité zajistit dostatečnou ochranu žraloků obrovských vyskytujících se u atolu South Ari při zachování možnosti pozorování těchto atraktivních paryb. Turistika za žraloky obrovskými přináší Maledivské republice nemalé finanční příjmy. Ovšem tyto příjmy jsou závislé na zachování zdravé a početné populace žraloků obrovských na Maledivách.

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím