I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2010

Vlk obecný - euroasijský

Ve dnech 25. 2. - 28. 2. 2010 se v CHKO Beskydy konalo tradiční mapování výskytu velkých šelem. Přibližně 70 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody zjišťovalo přítomnost rysů, vlků a medvědů na známých lokalitách s trvalým nebo pravidelným výskytem těchto šelem. Mapováni organizovala Správa CHKO Beskydy ve spolupráci se Správou CHKO Kysuce a Hnutím DUHA. K akci se připojila také Správa CHKO Bílé Karpaty. Monitoring šelem byl prováděn na území CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty, Hostýnských vrchů, Vizovické hornatiny a javornické části CHKO Kysuce. Mezi účastníky mapování byli také pracovníci dalších pracovišť státní ochrany přírody (AOPK ČR), což je důležité z hlediska odborné informovanosti, neboť velké šelmy přecházejí i do dalších moravských a českých pohoří.

Důležitým faktorem při mapování je počasí. To letošní vyšlo průměrně: sněhové podmínky byly vcelku příznivé, ale bylo poměrně teplo a stopy ve sněhu se rychle měnily.

O výskytu rysů se ve sledovaném území získalo 33 údajů (stopy, trus, kořist). Nejvíce pobytových znaků rysů bylo zjištěno v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách. Překvapivě nebyla potvrzena přítomnost rysa ve Vsetínských vrších, ačkoliv před 2-3 lety se zde vyskytovali minimálně 3 jedinci. O vlcích bylo zaznamenáno 11 údajů (stopy, trus, vytí). Nálezy pocházely z Moravskoslezských Beskyd a z Hostýnsko- Vsetínské hornatiny. Přítomnost medvěda byla zjištěna ve dvou případech - v jižní části CHKO Beskydy a na slovenském území v blízkosti CHKO Bílé Karpaty (stopy). Další aktuální informace o rysech (10), vlcích (5) a medvědech (1) byly získány mimo termín „sčítání“.

 

 

V terénu byly nacházeny stopy jednotlivých rysů, stopy rysích dvojic (v souvislosti s obdobím páření), výjimečně trojic (rysice s odrostlými mláďaty). V případě pobytových znaků vlků a medvědů se jednalo o jednotlivá zvířata. Počet šelem zjištěných mapováním lze pouze odhadovat. Letošní zoologická pozorování svědčí o tom, že ve sledovaném území na česko-slovenském pomezí se v současné době pohybuje kolem 13 rysů, min. 5 vlků a minimálně 2 medvědi. *

Během mapování i v širším období (únor a březen) byla ve sledované oblasti zaznamenána pozorování dalších chráněných a vzácných druhů živočichů: orel skalní, tetřev hlušec, jeřábek lesní, puštík bělavý, sýc rousný, strakapoud bělohřbetý, ledňáček říční, jestřáb lesní, krkavec velký, datel černý, vydra říční, veverka obecná aj. Pozorování běžnějších druhů: káně lesní, poštolka obecná, puštík obecný, srnec, jelen evropský, prase divoké, liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní, kuna skalní, zajíc polní.

Podstatným výsledkem mapování je také potvrzení významu biokoridorů. Tato často poslední nezastavěná podhorská území (louky, pole, lesy, remízy) jsou nenahraditelná pro migrace volně žijících živočichů v krajině. Intenzivní pohyb zvěře včetně chráněných šelem byl prokázán např. v Lyském průsmyku a v Jablunkovském průsmyku.

Rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý jsou nenahraditelnou přírodní i kulturní památkou a v přírodě mají zásadní význam pro udržování přírodní rovnováhy v lesních ekosystémech. Z populací býložravců (v našich podmínkách - jelen, srnec, prase divoké) odstraňují především slabá a nemocná zvířata, ale i jedince postřelené a nedohledané lovci nebo zraněné a usmrcené motorovými vozidly. Velké šelmy v praxi ohrožuje lov (u nás pytláctví), úbytek a znehodnocování biotopu (zástavba, nepřirozený stav lesa, ztráta klidu) a úbytek potravy (ztráty býložravců na silnicích, při sklizni zemědělských plodin, kvůli úbytku biotopu atd.).

Výsledky mapování budou využity při ochraně přírody a zároveň budou poskytnuty ústředním pracovištím státní ochrany přírody (ministerstvo životního prostředí, agentura ochrany přírody a krajiny). Správa CHKO Beskydy děkuje všem účastníkům mapování za nezištnou pomoc.

Zpracovala: RNDr. Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy, V Rožnově p.R. 6.4. 2010

 

* Doplnění pro účastníky mapování

Podrobnější údaje z mapování:

Rys

  • Moravskoslezské Beskydy (lokality Malý a Velký Polom + slovenská strana, Travný, Smrkovina, Lysá hora, Smrk, Trojačka u Smrku, Velká Stolová, Radhošť, Veřovické vrchy) - 9 rysů
  • Javorníky (se sousední slovenskou stranou) - 4 rysové

Vlk

  • Moravskoslezské Beskydy (lokality Radhošť, Trojačka, Smrk, Mosty u Jabl. - min. 3 vlci
  • Hostýnsko-Vsetínská hornatina (lokality Vsetínské vrchy Hostýnské vrchy) - min. 2 vlci

Medvěd

  • Javorníky (lok. Hajdovy paseky) - 1 medvěd
  • Biele Karpaty (oblast kolem Nedašovy Lhoty) - 1 medvěd

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím