I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2011

Vlk obecný - euroasijský

Mapování ve dnech 24.-27. února prokázalo v CHKO Beskydy přítomnost několika rysů, vlků a medvěda, přičemž získané údaje naznačují jejich úbytek. Již druhý rok např. nebyl potvrzen výskyt rysů na jejich "oblíbených" místech ve Vsetínských vrších. Při tomto mapování bylo získáno celkem 10 údajů o rysech, 10 o vlcích a 1 údaj o medvědovi.

 

Nalezené pobytové znaky šelem (stopy, trus, stržená kořist, drápance a záhryzy na stromech) byly fotograficky zdokumentovány, vzorky trusu byly předány k analýzám do Ústavu biologie obratlovců AV v Brně. V lesnaté a hornaté krajině CHKO Beskydy a sousední CHKO Kysuce (cca 1500 km˛) by se mohlo uživit odhadem 15 rysů, 10 vlků (2 smečky) a minimálně 10 medvědů. Ve skutečnosti však jejich početnost na tomto okraji velkého západokarpatského areálu je nižší a kolísá.

 

Příčin může být více - především pytláctví na českém území a lov a pytláctví na Slovensku. Slovenská policie např. řešila nelegální zástřel rysa koncem prosince 2010 při společném honu myslivců v Lazech pod Makytou. Početnost šelem v Beskydech je ovlivňována také stavem jejich populací na Slovensku, kde se mohou na výjimku lovit medvědi a doba lovu vlků byla prodloužena ze 2,5 měsíců na 4 měsíce v roce. Další negativa představují ztížená průchodnost krajiny pro velké savce mezi ČR a SR vlivem zástavby a zvýšené dopravy, ale i postupný úbytek klidného a nerušeného životního prostředí velkých predátorů.

 

Zpracovala: RNDr. Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím