I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Další informace o vlku z Předmostí

 

Poloha Předmostí na mapě (zdroj: www.mapy.cz)

 

Poloha Předmostí na mapě (zdroj: www.mapy.cz)

 

  • Vlk spolu s dalšími druhy čeledi psovitých se ve čtvrtohorách rozšířil takřka po celém světě. Vlci a četné poddruhy lišek obsadili obsáhlé území v palearktické a nearktické oblasti. Na území České republiky je vlk doložen až z poslední doby ledové, a to v úzkém vztahu s lovci mamutů před 25000 lety. Byl často loven, ale i uctíván a pravděpodobně jako první živočich u nás i částečně ochočen. Zvláštní postavení měl na jedné z největších stále obývaných loveckých stanic v Předmostí u Přerova. Vlčí lebky zde rituálně pohřbívali a výjimeční lovci se honosili náhrdelníky z provrtaných vlčích a medvědích zubů. Vlk měl také odlišné postavení od ostatních zvířat i u pozdějších magdalenienských lovců celé Evropy, a proto nebyl malbou ani plastikou nikde zobrazen. (zdroj: Zoologická a botanická zahrada města Plzně)

 

  • První náznaky domestikace vlka nalézáme v kosterních pozůstatcích z Předmostí u Přerova datovaných do období 30 až 20 tisíc let BP (PAVLOVIEN - pokročilý interpleniglaciál až začátek druhého glaciálu). Pes člověka určitě provázel již v mezolitu před asi 12 000 lety, možná však i mnohem dříve. Zajímavé je, že už v mladším paleolitu bylo nalezeno sedm pohřbených koster vlků z moravské lokality Pavlov a v nedalekém Předmostí se zase uvažuje o tom, že tzv. malé formy vlků by již ve skutečnosti mohli být psi. Zajímavou záhadou jsou nálezy kostí vlků, nebo přesněji jejich čelistí, které vykazují podobu s domestikovanými psy. Podařilo by se dokázat, že předmostský lovec si divoké vlky ochočoval, byl by to nejstarší známý případ domestikace v dějinách. (zdroj: V. Podborský a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993, s.50)

 

Archeologické rozhledy LIII–2001, sešit 3 (formát .pdf, 2.92MB)

 

Archeologické rozhledy LIII–2001, sešit 3; recenzovaný časopis; vydává Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Praze. (formát .pdf, 2.92MB)

 

Výběr zajímavých pasáží z výše odkazovaného dokumentu:

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím