I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Wildlife Monitoring Program

Wildlife Monitoring Program (WMP) je náš vlastní projekt, jehož účelem je záchrana dosud nechráněných přírodních lokalit, kontrola stavu MZCHÚ, mapování výskytu vzácných a ohrožených druhů živočichů i rostlin a zhodnocení stavu jejich populace v dané lokalitě a případného ohrožení.


V cenných nechráněných přírodních enklávách (staré lesní porosty přírodě blízkého charakteru, mokřady, skály a suťoviska atd.) se v rámci WMP snažíme najít ohrožené druhy živočichů a rostlin. Jejich potvrzený výskyt je pak důvodem k navržení ochrany tohoto území. Tím se zachrání celý ekosystém dané lokality.

Aktualizace: Naše stávající i budoucí zajímavá pozorování z celého světa můžete sledovat na portálu iNaturalist.

 

Po stopách rysa v NPR Malý Polom,  zima 2009

 

 

Po stopách rysa v NPR Malý Polom,  zima 2009

 

Zájmová území pro tuto činnost jsou zejména CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy, Hostýnské vrchy a k nim přiléhající horské masivy. Mimo horské oblasti věnujeme pozornost i migračním koridorům pro zvěř. Praktickou činnost v rámci WMP tvoří zejména přímý průzkum terénu, ve spolupráci se státní ochranou přírody a nevládními organizacemi v České republice i zahraničí.

 

Lovecká chata Klinská (hora Smrk, CHKO Beskydy), kterou občas využíváme jako terénní základnu pro WMP

 

 

Lovecká chata Klinská (hora Smrk, CHKO Beskydy), kterou občas využíváme jako terénní základnu pro WMP

 

Kromě přímých terénních sledování organizujeme i osvětovou činnost pro širokou veřejnost, zejména ve spolupráci se ZOO Olomouc, kde nás můžete navštívit na Vlčím stánku. Dále nepřímo podporujeme činnost partnerských zahraničních organizací, například  účastí v petičních  akcích a finančními dary.

Po stopách balkánského rysa

Připravujeme projekt „Po stopách balkánského rysa“. Jedná se o zimní i letní monitoring výskytu a pohybu zvěře v horách Černé Hory, Makedonie, Albánie a Kosova se zvláštním důrazem na vyhledávání pobytových znaků kriticky ohroženého balkánského podruhu rysa ostrovida Lynx lynx martinoi. Cílem projektu je sběr dat o výskytu a pohybu ohrožených druhů zvířat v horských oblastech Balkánu a jejich předávání kompetentním subjektům. Výsledky monitoringu budou jedním z podkladů pro záchranný program balkánského rysa a programy péče pro další celoevropsky ohrožené druhy živočichů.

 

Číst dál: Po stopách balkánského rysa

Průzkum rezervací v Hostýnských vrších, říjen 2011

O uplynulém víkendu jsme prováděli průzkum nejen MZCHÚ v Hostýnských vrších. Naším cílem bylo zmapovat stav dosud nechráněných pralesovitých porostů a výskyt chráněných živočichů, například datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) či strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos). I přesto, že jsme neměli štěstí na přímé pozorování těchto šplhavců, podařilo se nám objevit spoustu jiných zajímavostí a přírodních krás, viz následující snímky.

 

Číst dál: Průzkum rezervací v Hostýnských vrších, říjen 2011

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím