I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

FOREST - Au

 

Pomníček všem ochráncům lužního lesa, Tvrdonické polesí

Pomníček všem ochráncům lužního lesa, Tvrdonické polesí

Lesy, naše lesy, lesy krásné,

nesete nám pozdrav z doby dávné,

otvíráte náruč zvěři, ptactvu, lidem,

léčíte nás neskonalým klidem.

J. Kružík

 

Rýnava, Tvrdonické polesí

Rýnava, Tvrdonické polesí

 

Pamatuj, že zeleň v lese

nad člověkem nebe nese.

Fr. Tomeček

 

Naše logo, dub na břehu řeky, symbolizuje jeden z našich programů FOREST - Au. V německém jazyce slovíčko "Au" znamená luh. Tento německý výraz jsme si zvolili proto, že nejcennější lužní lesy v ČR se nachází na soutoku řek Moravy a Dyje, na jižní hranici s Rakouskem. Více informací o tomto území najdete na stránkách AOPK.

V rámci tohoto programu se tedy věnujeme ochraně nížinných lesních i nelesních ekosystémů, samostatně i  ve spolupráci se státní ochranou přírody a nevládními, především rakouskými organizacemi. A to zejména přímým lobbingem, připomínkováním lesních hospodářských plánů a plánů péče, tvorbou posudků a návrhů plánů péče, účastí ve správních řízeních, návrhem řešení protipovodňových ochran, ochranou veřejné zeleně a pravidelným průzkumem lužních lesů. V rámci osvětové  činnosti pak pořádáme tématicky zaměřené exkurze a přednášky pro školy i širokou veřejnost.

Číst dál: FOREST - Au

Bezzásahovky

 

Návrh koncepce soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v 1. - 3. lesním vegetačním stupni

Návrh koncepce soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v 1. - 3. lesním vegetačním stupni (formát .pdf, 15.5 MB)

autoři: Mgr. Dušan Adam, Ph.D. Ing. Libor Hort, Ing. David Janik, Ing. Kamil Král, Ph.D. Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. Ing. Pavel Unar, doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška

zdroj: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.; odbor ekologie lesa

 

Predace

Dnes se podíváme do jednoho nejmenovaného porostu lužního lesa. V tomto přírodě blízkém segmentu luhu každoročně hnízdí minimálně tři druhy dravých ptáků - luňák hnědý, luňák červený a káně lesní; přičemž další druhy dravců jsou zde pravidelně pozorovány a občas tu rovněž zahnízdí. Jedná se o tyto dravce: jestřáb lesní, raroh velký, orel mořský, včelojed lesní a výr velký.

Letos si v tomto starém lužním lese postavil nové hnízdo pár luňáků červených a v jejich loňském hnízdě zahnízdilo káně lesní. Kousek vedle bychom našli další hnízdo, kde vyvádí své mladé luňák hnědý. V jeho starším příbytku se před nějakým rokem pro změnu zabydlel raroh velký.

V čase květnové kontroly hnízdiště došlo na hnízdě luňáka červeného k predaci. Jestřáb lesní zaútočil na mláďata. Jedno ze tří mláďat luňáka červeného uchvátil do pařátů a zabil. S již mrtvým mládětem slétl jestřáb z hnízda dolů do porostu a na zemi pod korunami lesních velikánů začal škubat peří z jeho těla a konzumovat svalovinu. Následně od této činnosti upustil a ponechal kadáver mláděte liškám.

Mládě luňáka červeného (Milvus milvus) usmrceného jestřábem lesním (Accipiter gentilis)

 

Mládě luňáka červeného (Milvus milvus) usmrceného jestřábem lesním (Accipiter gentilis)

 

Číst dál: Predace

Ochrana protipovodňových hrází před jejich narušováním činností bobra v Rakousku

Již několik let probíhá v Dolním Pomoraví v Rakousku postupná rekonstrukce ochranných protipovodňových hrází v nivě řeky Moravy. Před rekonstrukcí velmi často docházelo k narušování hrází činností bobrů. Hloubení bobřích nor v tělese hráze ohrožovalo funkci a bezpečnost těchto vodních děl. Proto bylo během prováděných rekonstrukčních prací přistoupeno k opatřením, které bobrům v narušování hrází již zabrání. Jak se to provádí, to Vám prozradí následující série fotografií.

Číst dál: Ochrana protipovodňových hrází před jejich narušováním činností bobra v Rakousku

Ptačí fluktuace

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), ZOO Chomutov 2011

Tak ten fakt, že v Zástudánčí v nadregionálním biocentru Chropyňský luh zanikla mnohaletá hnízdící kolonie volavek, je nám všem již znám. Po zániku kolonie v Zástudánčí zbývá na celé Moravě devět hnízdišť volavek popelavých. Pro státní ochranu přírody jsem ale již před dvěma lety objevil desátou (tehdy jedenáctou) kolonii. I když jsem její existenci již tehdy nahlásil kompetentním orgánům, v čase mého objevu volavčích hnízd na suchém topolu už bylo po hnízdní sezóně. Bylo jasné, že tu ten rok (2010) několik párů volavek hnízdilo, ale nebylo z toho vůbec zřejmé, zda-li se jedná o vznik permanentní kolonie nebo jde jen o výjimečné zahnízdění. To bylo třeba zjistit.

Číst dál: Ptačí fluktuace

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím