I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

FOREST - Au

 

Pomníček všem ochráncům lužního lesa, Tvrdonické polesí

Pomníček všem ochráncům lužního lesa, Tvrdonické polesí

Lesy, naše lesy, lesy krásné,

nesete nám pozdrav z doby dávné,

otvíráte náruč zvěři, ptactvu, lidem,

léčíte nás neskonalým klidem.

J. Kružík

 

Rýnava, Tvrdonické polesí

Rýnava, Tvrdonické polesí

 

Pamatuj, že zeleň v lese

nad člověkem nebe nese.

Fr. Tomeček

 

Naše logo, dub na břehu řeky, symbolizuje jeden z našich programů FOREST - Au. V německém jazyce slovíčko "Au" znamená luh. Tento německý výraz jsme si zvolili proto, že nejcennější lužní lesy v ČR se nachází na soutoku řek Moravy a Dyje, na jižní hranici s Rakouskem. Více informací o tomto území najdete na stránkách AOPK.

V rámci tohoto programu se tedy věnujeme ochraně nížinných lesních i nelesních ekosystémů, samostatně i  ve spolupráci se státní ochranou přírody a nevládními, především rakouskými organizacemi. A to zejména přímým lobbingem, připomínkováním lesních hospodářských plánů a plánů péče, tvorbou posudků a návrhů plánů péče, účastí ve správních řízeních, návrhem řešení protipovodňových ochran, ochranou veřejné zeleně a pravidelným průzkumem lužních lesů. V rámci osvětové  činnosti pak pořádáme tématicky zaměřené exkurze a přednášky pro školy i širokou veřejnost.

Číst dál: FOREST - Au

Nurse log

Na obrázku z PR Černovický hájek si můžete všimnout padlého kmene v bažině, z něhož vyrůstají mladé stromy. Na vyvráceném stromu v močále se uchytily semenáčky. Ty zde zakořenily. Jejich kořeny kmen padlého stromu postupem času objaly. Z trouchnivějícího kmene se nyní pnou za světlem nové stromky. Takové kládě, která poskytuje útočiště nové generaci stromků, se v anglickém jazyce říká "nurse log". S tímto fenoménem se setkáváme v přírodních horských či rašelinných smrčinách. V lužních lesích je to velmi ojedinělé. Jen díky faktu, že Ráječek je ponecháván již téměř 50 let bez zásahů, tu nyní můžeme pozorovat tento zajímavý přirozený způsob obnovy lesa.

 

Nurse log, PR Černovický hájek


Nurse log, PR Černovický hájek

 

Bezzásahovky

 

Návrh koncepce soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v 1. - 3. lesním vegetačním stupni

Návrh koncepce soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v 1. - 3. lesním vegetačním stupni (formát .pdf, 15.5 MB)

autoři: Mgr. Dušan Adam, Ph.D. Ing. Libor Hort, Ing. David Janik, Ing. Kamil Král, Ph.D. Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. Ing. Pavel Unar, doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška

zdroj: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.; odbor ekologie lesa

 

Predace

Dnes se podíváme do jednoho nejmenovaného porostu lužního lesa. V tomto přírodě blízkém segmentu luhu každoročně hnízdí minimálně tři druhy dravých ptáků - luňák hnědý, luňák červený a káně lesní; přičemž další druhy dravců jsou zde pravidelně pozorovány a občas tu rovněž zahnízdí. Jedná se o tyto dravce: jestřáb lesní, raroh velký, orel mořský, včelojed lesní a výr velký.

Letos si v tomto starém lužním lese postavil nové hnízdo pár luňáků červených a v jejich loňském hnízdě zahnízdilo káně lesní. Kousek vedle bychom našli další hnízdo, kde vyvádí své mladé luňák hnědý. V jeho starším příbytku se před nějakým rokem pro změnu zabydlel raroh velký.

V čase květnové kontroly hnízdiště došlo na hnízdě luňáka červeného k predaci. Jestřáb lesní zaútočil na mláďata. Jedno ze tří mláďat luňáka červeného uchvátil do pařátů a zabil. S již mrtvým mládětem slétl jestřáb z hnízda dolů do porostu a na zemi pod korunami lesních velikánů začal škubat peří z jeho těla a konzumovat svalovinu. Následně od této činnosti upustil a ponechal kadáver mláděte liškám.

Mládě luňáka červeného (Milvus milvus) usmrceného jestřábem lesním (Accipiter gentilis)

 

Mládě luňáka červeného (Milvus milvus) usmrceného jestřábem lesním (Accipiter gentilis)

 

Číst dál: Predace

Ochrana protipovodňových hrází před jejich narušováním činností bobra v Rakousku

Již několik let probíhá v Dolním Pomoraví v Rakousku postupná rekonstrukce ochranných protipovodňových hrází v nivě řeky Moravy. Před rekonstrukcí velmi často docházelo k narušování hrází činností bobrů. Hloubení bobřích nor v tělese hráze ohrožovalo funkci a bezpečnost těchto vodních děl. Proto bylo během prováděných rekonstrukčních prací přistoupeno k opatřením, které bobrům v narušování hrází již zabrání. Jak se to provádí, to Vám prozradí následující série fotografií.

Číst dál: Ochrana protipovodňových hrází před jejich narušováním činností bobra v Rakousku

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím