I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Predace

Dnes se podíváme do jednoho nejmenovaného porostu lužního lesa. V tomto přírodě blízkém segmentu luhu každoročně hnízdí minimálně tři druhy dravých ptáků - luňák hnědý, luňák červený a káně lesní; přičemž další druhy dravců jsou zde pravidelně pozorovány a občas tu rovněž zahnízdí. Jedná se o tyto dravce: jestřáb lesní, raroh velký, orel mořský, včelojed lesní a výr velký.

Letos si v tomto starém lužním lese postavil nové hnízdo pár luňáků červených a v jejich loňském hnízdě zahnízdilo káně lesní. Kousek vedle bychom našli další hnízdo, kde vyvádí své mladé luňák hnědý. V jeho starším příbytku se před nějakým rokem pro změnu zabydlel raroh velký.

V čase květnové kontroly hnízdiště došlo na hnízdě luňáka červeného k predaci. Jestřáb lesní zaútočil na mláďata. Jedno ze tří mláďat luňáka červeného uchvátil do pařátů a zabil. S již mrtvým mládětem slétl jestřáb z hnízda dolů do porostu a na zemi pod korunami lesních velikánů začal škubat peří z jeho těla a konzumovat svalovinu. Následně od této činnosti upustil a ponechal kadáver mláděte liškám.

Mládě luňáka červeného (Milvus milvus) usmrceného jestřábem lesním (Accipiter gentilis)

 

Mládě luňáka červeného (Milvus milvus) usmrceného jestřábem lesním (Accipiter gentilis)

 

Není to první případ predace v starém lese u řeky. Instalovaná kamera tu před několika lety zaznamenala přímý útok výra velkého na samici luňáka červeného sedící na hnízdě. Výr luňáka zabil a přímo na jeho hnízdě začal svou kořist škubat.

Během dlouhodobých ornitologických pozorování byly vysledovány rozdíly mezi místy zpracování kořisti jestřába lesního a výra velkého. Zatímco výr velký škube ulovenou kořist přímo na místě útoku, v případě ptačího druhu na hnízdě oběti; jestřáb lesní vždy slétá se svým úlovkem na zem a až tady kořist oškubává, porcuje a konzumuje.

Tedy, když najdeme někde pod hnízdem větrem roztroušené peří, původcem útoku na mláďata či jejich rodiče sedící na tomto hnízdě byl výr velký. Pokud nalezneme hromádku peří na zemi v podrostu mimo hnízdní strom, tak můžeme říci, že zde hodoval jestřáb lesní, v případě malé kořisti i krahujec obecný.

 

Místo, kde jestřáb lesní oškubával peří z uloveného mláděte luňáka červeného

 

 
Místo, kde jestřáb lesní oškubával peří z uloveného mláděte luňáka červeného. Po částečné konzumaci těla mláděte jestřábem byl jeho kadáver následný den odvlečen patrně liškami na místo, kde ho zachycuje předchozí snímek.

 

Dodatek: Luňáci, jejich variabilita a hybridizace

Na uvedeném odkaze najdete fotografie mláďat smíšeného rodičovského páru luňáků, kde samice byla luňák červený a samec luňák hnědý. Jeden ze snímků zachycuje přímo útok jestřába na jedno z mláďat.

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím