I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Divočina

 

První zemí na světě, která pojem "Divočina" definovala zákonem, byly Spojené státy americké. Právě v Severní Americe se začala psát historie ochrany divočiny. Otcem myšlenky divočiny byl Aldo Leopold a John Muir. Přesné znění definice pojmu "Divočina" dle amerického zákona The Wilderness Act ze 3. září roku 1964 je:

 

DEFINITION OF WILDERNESS

A wilderness, in contrast with those areas where man and his own works dominate the landscape, is hereby recognized as an area where the earth and its community of life are untrammeled by man, where man himself is a visitor who does not remain. An area of wilderness is further defined to mean in this Act an area of undeveloped Federal land retaining its primeval character and influence, without permanent improvements or human habitation, which is protected and managed so as to preserve its natural conditions and which (1) generally appears to have been affected primarily by the forces of nature, with the imprint of man's work substantially unnoticeable; (2) has outstanding opportunities for solitude or a primitive and unconfined type of recreation; (3) has at least five thousand acres of land or is of sufficient size as to make practicable its preservation and use in an unimpaired condition; and (4) may also contain ecological, geological, or other features of scientific, educational, scenic, or historical value.

 

Následuje volný překlad výše uvedené definice divočiny:

 

DEFINICE DIVOČINY

Divočina, na rozdíl od oblastí, ve kterých člověk a jeho činnost dominuje krajině, je území, kde jsou země a její životní společenstva nespoutaná člověkem, ve které je samotný člověk jen návštěvníkem, jenž zde nesetrvává. Oblast divočiny je v rámci tohoto zákona dále definována jako území se zachovalým původním charakterem a vlivy, bez trvalého pozměnění či osídlení člověkem, která je chráněna a spravována tak, aby byl zachován její přirozený stav a která (1) zdá se obecně býti ovlivněna především přírodními silami bez podstatně znatelných stop lidské činnosti, (2) nabízí mimořádné možnosti pro pobyt mimo civilizaci nebo prostou rekreaci bez omezení, (3) má rozlohu přinejmenším pět tisíc akrů půdy, nebo má dostatečnou rozlohu na to, aby bylo možné její zachování a využívání za nenarušených podmínek, (4) a která také může zahrnovat ekologické, geologické či jiné prvky vědecké, vzdělávací, krajinné nebo historické hodnoty.

 
"Divočina je bohatství, které se nemůže rozrůstat, ale jen a pouze ztenčovat - vytváření divočiny v pravém významu tohoto slova není možné"
 
Aldo Leopold

 

Posouzení lesního hospodaření v jednotlivých vybraných zemích Evropy

Z hlediska ochrany přírody nejvíce devastující - holosečné hospodaření je zakázáno ve Slovinsku a Chorvatsku. V těchto zemích až na malé výjimky holoseče neuvidíme. Tamní krajina je ze značné části pokryta souvislým kobercem přírodních a přírodě blízkých lesů.

 

Číst dál: Posouzení lesního hospodaření v jednotlivých vybraných zemích Evropy

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím