I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Populace velkých šelem v CHKO Beskydy

Výstupy z pravidelného sčítání šelem v CHKO Beskydy:

  • 2008 - 13 rysů, 7 vlků, 3 medvědi
  • 2009 - 16 rysů, 8 vlků, 3 medvědi
  • 2010 - 13 rysů, 5 vlků, 2 medvědi
  • 2011 - 10 rysů, 5 vlků, 1 medvěd
  • 2012 - 10 rysů, 5 vlků, žádný medvěd
  • 2013 - 10 rysů, 3 vlci, žádný medvěd
  • 2014 - 10 rysů, 3 vlci, žádný medvěd
  • 2015 - 9 rysů, 3 vlci, žádný medvěd
  • 2016 - 15 rysů, 3 vlci, 1 medvěd

zdroj: Správa CHKO Beskydy

 

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy

V prosinci 2010 byla zahájena realizace projektu s názvem „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.1 - “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000“.

Rozsáhlé území EVL Beskydy se rozkládá na východě ČR a je vymezeno státní hranicí se Slovenskou republikou. Území je součástí biotopu velkých šelem: rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka obecného, kteří se v EVL vyskytuji stabilně, někteří jedinci sem migrují ze slovenských Karpat. Ohrožujícím faktorem je narušování klidových zón a migračních koridorů (zejména rozšiřující se zástavba, včetně rekreačních zařízení, hluk, vytváření nových turistických cest, cyklostezek, běžkařských tras, zvýšená doprava na silnicích). Velkým problémem je pytláctví a negativní vztah části veřejnosti k šelmám. Číst dál...

Zdroj: AOPK ČR

Lapač srsti instalovaný na padlém kmeni v rámci projektu MŽP "Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy"

Lapač srsti instalovaný na padlém kmeni v rámci projektu MŽP "Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy"

 

 

Geologická zajímavost

Na území Moravskoslezkých Beskyd je možno při terénní pochůzce vidět i zajímavosti z oblasti geologie, jako například tyto břehy potoka na následujících snímcích.

 

Typická vrstevnatost flyše Moravskoslezských Beskyd

Typická vrstevnatost flyše Moravskoslezských Beskyd

   

Typická vrstevnatost flyše Moravskoslezských Beskyd

 

Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2011

Na webových stránkách ČSOP Salamandr je přístupné ke stažení podzimní číslo Zpravodaje CHKO Beskydy, který se věnuje téměř výlučně lesům Moravskoslezských Beskyd. Již nádherný historický obraz z pralesa Mionší (ta krása starých jedlí je už bohužel minulostí) na titulní straně dává tušit mimořádný obsah zpravodaje. Články pocházejí téměř výlučně z pera beskydských lesníků. Ve zpravodaji můžete najít i krátkou reportáž "Smsky od rysa" o tom, kterak pokračuje projekt "Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy". Na stránkách ČSOP Salamandr jsou k dispozici samozřejmě i ostatní vydání Zpravodaje CHKO Beskydy.

 

pdf_icon

 

Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2011 (formát .pdf, 1.7MB)

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím