I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Divoké řeky

 

Řeka Morava v NPR Zástudánčí, 14.8.2010

 

Řeka Morava v NPR Zástudánčí, 14.8.2010

 

Kupa naplaveného dřeva (logjam) vzniklá na horském potoce v Jeseníkách během bleskových povodní.

 

Kupa naplaveného dřeva (logjam) vzniklá na horském potoce v Jeseníkách během bleskových povodní.

Přírodě blízké zpevnění břehu řeky Dyje v Rakousku pomocí dřevěných klád

 

Přírodě blízké zpevnění břehu řeky Dyje v Rakousku pomocí dřevěných klád

 

Přirozená renaturalizace řeky Dyje

Na protějším, rakouském břehu řeky Dyje (Thaya) můžeme pozorovat přirozenou renaturalizaci (zpřírodnění) vodního toku. Řeka Dyje zde prorvala regulovaný břeh a vytvořila boční rameno. Na snímku je stále patrný kamenný zához a pohoz na břehu dřívějšího zregulovaného koryta řeky Dyje.

Přirozená renaturalizace řeky Dyje - řeka prorvala regulovaný břeh a vytvořila boční rameno

 

Přirozená renaturalizace řeky Dyje - řeka prorvala regulovaný břeh a vytvořila boční rameno

 

Výhony

Mezi přírodě blízké způsoby stabilizace břehů vodních toků můžeme zařadit výhony. Výhony jsou kamenné hrázky zasahující z břehu do průtočného profilu vodního toku kolmo na směr průtoku. Výhony odklánějí hlavní proud vody od břehu, který chceme chránit před erozí.

Výhony na řece Dyji, moravský břeh hraničního vodního toku (CZ/A) v oboře Soutok pod Břeclaví

 

Výhony na řece Dyji, moravský břeh hraničního vodního toku (CZ/A) v oboře Soutok pod Břeclaví

 

Riprap

V článku On the way to Vienna bylo zmíněno, že břehy řeky Moravy jsou zpevněny kamenným záhozem. Pro tento způsob stabilizace břehů vodních toků se v anglickém jazyce používá termín riprap. Přesná anglická definice termínu riprap zní:

Riprap - Large angular rocks that are placed along a river bank to prevent or slow erosion (definice dle U.S. Department of the Interior; Bureau of Reclamation; Technical Service Center Denver, Colorado).

Volně přeloženo se jedná o "Velké hranaté kameny, které jsou umístěny podél břehů řeky tak, aby se částečně či úplně potlačila jejich eroze."

Číst dál: Riprap

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím