Lesy České republiky

 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, zkráceně ÚHÚL, je státní odbornou organizací Ministerstva zemědělství České republiky pro oblast lesnictví. Ústav mimo jiné své činnosti provádí Národní inventarizaci lesů ČR a vede centrální databázi s informacemi o lesích České republiky, lesním hospodářství a myslivosti.

Stránky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa: http://www.uhul.cz/

 

Lesy České republiky

 • Celková plocha lesů v České republice činí 2,66 miliónů hektarů.
 • Zhruba 1 % z celkové rozlohy lesů ČR, t.j. cca 26 tisíc ha, tvoří lesy ponechané samovolnému vývoji.

Vybraná data o lesích v České republice (stav z roku 2013)

 • Celková výměra všech lesních pozemků: 2 663 731 ha
 • Počet národních parků: 4
 • Počet chráněných krajinných oblastí: 25 (26 k datu 1.ledna 2016)
 • Počet národních přírodních rezervací: 110
 • Počet národních přírodních památek: 113
 • Počet přírodních rezervací: 809
 • Počet přírodních památek: 1360
 • Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v národních parcích: 104 500 ha
 • Výměra přirozených lesů v národních parcích: 14 700 ha
 • Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v chráněných krajinných oblastech: 588 500 ha
 • Výměra přirozených lesů v chráněných krajinných oblastech: 1 000 ha (mimo MZCHÚ)
 • Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v národních přírodních rezervacích: 24 100 ha
 • Výměra přirozených lesů v národních přírodních rezervacích: 6 900 ha
 • Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v národních přírodních památkách: 2 300 ha
 • Výměra přirozených lesů v národních přírodních památkách: 300 ha
 • Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v přírodních rezervacích: 18 100 ha
 • Výměra přirozených lesů v přírodních rezervacích: 5 400 ha
 • Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v přírodních památkách: 15 900 ha
 • Výměra přirozených lesů v přírodních památkách: 300 ha
 • Výměra přirozených lesů mimo ZCHÚ: 1000 ha

Výměra všech aktuálně zaregistrovaných přirozených lesů činí 29 600 ha, což je 1,1 % výměry všech lesů České republiky. Mapování přirozených lesů však stále pokračuje. Skutečná plocha všech přirozených lesů v ČR je výrazně vyšší. Může se blížit výměře všech lesů v I. zónách NP a CHKO, v NPR, NPP, PR a PP. Odhadem se tak výměra všech přirozených lesů v ČR může pohybovat okolo 80 000 ha.

Všechna data ploch, kromě údaje celkové výměry lesů ČR, jsou zaokrouhlena na stovky hektarů.

Přirozené lesy dělíme na lesy původní, přírodní a přírodě blízké. Jejich přesné definice najdete i na našich stránkách zde.

Vysvětlivky: ZCHÚ - zvláště chráněná území, MZCHÚ - maloplošná zvláště chráněná území

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím