I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Wildlife Monitoring Program

Wildlife Monitoring Program (WMP) je náš vlastní projekt, jehož účelem je záchrana dosud nechráněných přírodních lokalit, kontrola stavu MZCHÚ, mapování výskytu vzácných a ohrožených druhů živočichů i rostlin a zhodnocení stavu jejich populace v dané lokalitě a případného ohrožení.


V cenných nechráněných přírodních enklávách (staré lesní porosty přírodě blízkého charakteru, mokřady, skály a suťoviska atd.) se v rámci WMP snažíme najít ohrožené druhy živočichů a rostlin. Jejich potvrzený výskyt je pak důvodem k navržení ochrany tohoto území. Tím se zachrání celý ekosystém dané lokality.

Aktualizace: Naše stávající i budoucí zajímavá pozorování z celého světa můžete sledovat na portálu iNaturalist.

 

Po stopách rysa v NPR Malý Polom,  zima 2009

 

 

Po stopách rysa v NPR Malý Polom,  zima 2009

 

Zájmová území pro tuto činnost jsou zejména CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy, Hostýnské vrchy a k nim přiléhající horské masivy. Mimo horské oblasti věnujeme pozornost i migračním koridorům pro zvěř. Praktickou činnost v rámci WMP tvoří zejména přímý průzkum terénu, ve spolupráci se státní ochranou přírody a nevládními organizacemi v České republice i zahraničí.

 

Lovecká chata Klinská (hora Smrk, CHKO Beskydy), kterou občas využíváme jako terénní základnu pro WMP

 

 

Lovecká chata Klinská (hora Smrk, CHKO Beskydy), kterou občas využíváme jako terénní základnu pro WMP

 

Kromě přímých terénních sledování organizujeme i osvětovou činnost pro širokou veřejnost, zejména ve spolupráci se ZOO Olomouc, kde nás můžete navštívit na Vlčím stánku. Dále nepřímo podporujeme činnost partnerských zahraničních organizací, například  účastí v petičních  akcích a finančními dary.

Nebezpečný sloup

Při pochůzkách terénem si mimo jiné všímáme též předmětů či zařízení, které mohou být pro volně žijící živočichy nebezpečné. Jedním z nich jsou i sloupy vysokého napětí. Ukázku nebezpečného sloupu, z hlediska ochrany dravců před usmrcením elektrickým výbojem, si můžete prohlédnout na přiložených snímcích.
Pokud v bezprostředním okolí podobného sloupu objevíte mrtvé ptáky, pošlete prosím jejich fotografii společně s fotografií a přesnou lokalizací sloupu Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Ta zajistí předání těchto informaci energetikům, aby mohli zjednat nápravu.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím