I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2016

Vlk obecný - euroasijský

Byl potvrzen výskyt malé rysí populace, několika vlků a jednoho medvěda.  Ve dnech 25. – 28. února 2016 se v CHKO Beskydy uskutečnilo 32. mapování výskytu velkých šelem. Akci organizovala Správa CHKO Beskydy a jako obvykle se jí zúčastnilo kolem 80 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody.  Stopa rysa na Kamenárce, Veřovické vrchy - foto René ŠoboraBěhem čtyř dnů mapování se na území CHKO Beskydy podařilo prokázat na různých místech výskyt rysů (34 nálezů pobytových znaků), vlků (7 nálezů) a medvěda (1 nález). V příhraniční slovenské oblasti na území CHKO Kysuce bylo získáno 12 údajů o rysech, 2 o vlcích a 2 o medvědovi. Přítomnost rysů a vlků byla letos v CHKO Beskydy zaznamenána i mimo termín mapování. Číst dále ...

Zdroj: AOPK ČR – RP Správa CHKO Beskydy

 

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2015

Vlk obecný - euroasijský

Jednatřicáté mapování rysů, vlků a medvědů v Beskydech, které proběhlo v únoru, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují. Podle hrubého odhadu se zde pohybuje kolem 9 rysů a 3 vlci, výskyt medvěda se prokázat podle stop nepodařilo. Akce se zúčastnilo kolem 80 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody. Organizovala ji Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy [1].

„Beskydské šelmy jsou velmi zranitelné. Ačkoliv rysové a medvědi žijí v Beskydech od 70. let minulého století a vlci od roku 1994, nikdy se jim nepodařilo vytvořit trvale prosperující populace. Náhlá a trvalá zmizení pravidelně pozorovaných jedinců z míst, kde se předtím trvale vyskytovali, svědčí o tom, že i v současné době představuje největší hrozbu pro rysa, vlka a medvěda pytláctví. Jejich budoucnost ve zdejším regionu proto závisí na respektování ochrany jednotlivých zvířat ze strany myslivců, na důsledné ochraně beskydské přírody a na zachování migračních tras velkých savců mezi Beskydami a slovenskou a polskou částí Karpat,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy.

Během čtyř dnů mapování byly šelmy identifikovány podle nálezů stop, trusu, zbytků kořisti, případně dalších pobytových znaků [1]. Ty nasvědčují tomu, že na území Moravskoslezských Beskyd žije celkem 9 rysů (3 dospělí a 6 dospívajících mláďat). Kromě nich se na české straně Javorníků a ve Vsetínských vrších přechodně objevují 3 rysové s trvalým výskytem na slovenské straně Javorníků. Z časově dlouhodobějšího monitoringu pak vyplývá, že se v širší oblasti Beskyd vyskytují pravděpodobně 3 vlci, jejichž rozlehlé teritorium zahrnuje kromě CHKO Beskydy i Slezské Beskydy a pohraniční území Slovenska a Polska.

Při mapování byli zjištěni další vzácní a chránění živočichové, jako vydra říční, jeřábek lesní, strakapoud bělohřbetý, žluna šedá, datel černý, krkavec velký. Mimo termín mapování byl pozorován mladý orel skalní. Překvapivý byl nález první žáby, skokana hnědého, který již ve druhé polovině února vylezl z úkrytu navzdory okolním sněhovým závějím.

Výsledky mapování budou uloženy do centrální databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a využity při rozhodování v ochraně přírody.

Zdroj: tisková zpráva AOPK ČR, [1]

 

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2014

Vlk obecný - euroasijský

Jubilejní třicáté mapování velkých šelem v Beskydech, které proběhlo na přelomu února a března, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují. Podle hrubého odhadu se zde pohybuje kolem 10 rysů a 3 vlci, výskyt medvěda se prokázat podle stop nepodařilo. V půli dubna se však medvěd pohyboval na Jablunkovsku, před Velikonocemi ve Vsetínských vrších.

Šelmy byly identifikovány podle nálezů stop, trusu, zbytků kořisti, případně dalších pobytových znaků. Řada pozorování byla zaznamenána také ve dnech mimo dobu „sčítání“ - kupř. dalších 10 údajů o rysech na české a slovenské straně Javorníků a několik informací o vlcích před „sčítáním“ a po něm. Teritoria některých rysů zasahují do sousední CHKO Kysuce. Vlci se pohybují na tak rozsáhlém území, že jen z náhodných nálezů jejich pobytových znaků je velmi nesnadné odhadnout jejich počet.

„Velké šelmy jsou nenahraditelné pro zachování přírodní rovnováhy v lesích. Zabraňují přemnožení velkých býložravců, kteří okusují tmladé stromky a brání tak lesu v obnově. Absence velkých šelem, konkrétně vlka, je i jednu z příčin přemnožení divokých prasat v některých oblastech. Odborné průzkumy ukázaly, že spárkaté zvěře v ČR je dostatek pro velké šelmy i pro myslivecké vyžití,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR, Správy CHKO Beskydy.

Zdroj: tisková zpráva AOPK ČR

Populace velkých šelem v CHKO Beskydy

Výstupy z pravidelného sčítání šelem v CHKO Beskydy:

  • 2008 - 13 rysů, 7 vlků, 3 medvědi
  • 2009 - 16 rysů, 8 vlků, 3 medvědi
  • 2010 - 13 rysů, 5 vlků, 2 medvědi
  • 2011 - 10 rysů, 5 vlků, 1 medvěd
  • 2012 - 10 rysů, 5 vlků, žádný medvěd
  • 2013 - 10 rysů, 3 vlci, žádný medvěd
  • 2014 - 10 rysů, 3 vlci, žádný medvěd
  • 2015 - 9 rysů, 3 vlci, žádný medvěd
  • 2016 - 15 rysů, 3 vlci, 1 medvěd
  • 2017 -  10 rysů, 3 vlci, žádný medvěd

zdroj: Správa CHKO Beskydy

 

Javorníky ...aneb pravdomluvení o velkých šelmách

Tak jsem již sedmé velikonoční svátky trávil v Beskydech, konkrétně ve Velkých Karlovicích. Ze všech výšlapů mám nejradši ty, které směřují na hlavní hřeben Javorníků, mých srdečních hor. Letos, už nejméně popatnácté, jsem procházel cestou na Příschlop, v závěru přes dvě jedny z nejkrásnějších samot široko daleko. Popatnácté a přesto až nyní jsem měl štěstí i odhodlání, když jsem potkal majitele poslední samoty. Konečně jsem se s ním dal do řeči.

 

Číst dál: Javorníky...aneb pravdomluvení o velkých šelmách

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím