I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2013

Vlk obecný - euroasijský

Mapování velkých šelem v Beskydech, které proběhlo na přelomu února a března, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují, či se dokonce snižují. Podle hrubého odhadu zde žije kolem 10 rysů a 3 vlci, výskyt medvěda se prokázat podle stop nepodařilo.

„Všude, kde vlci, medvědi a rysové žijí, je zásadním problémem pytláctví. Jestliže se našim předkům podařilo velké šelmy  úplně vyhubit,  dnes, v horských lesích s mnoha cestami a stále dokonalejší loveckou technikou, je to mnohem jednodušší. Počty beskydských vlků navíc přímo ovlivňuje jejich stav na Slovensku, kde také dlouhodobě čelí vysokému tlaku lovců,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, která mapování každoročně koordinuje.

„Podle dosavadních výsledků je i počet rysů poněkud nižší než v některých dřívějších obdobích.  Přitom rys je na tom v CHKO Beskydy  ze všech tři druhů  velkých predátorů relativně nejlépe – je nejpočetnější a jediný, který se zde v současné době prokazatelně rozmnožuje,“ říká Dana Bartošová. 

Zdroj: tisková zpráva AOPK ČR

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2012

Vlk obecný - euroasijský

Ve dnech 1.3 - 4.3. 2012 se v CHKO Beskydy konalo už 28. mapování výskytu velkých šelem. Přítomnost rysů, vlků a medvědů na známých lokalitách s jejich trvalým nebo pravidelným výskytem zjišťovalo asi 75 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody. Akci organizovala Správa CHKO Beskydy a k mapování na svém území se přidaly s dalšími účastníky také Správa CHKO Bílé Karpaty a Správa CHKO Kysuce.

Průběh i výsledky mapování jsou vždy ovlivněny počasím a bylo tomu tak i letos. Kvůli množství sněhu v únoru a březnu byl pohyb účastníků akce omezen jen na přístupnější části hor. Bylo získáno 13 údajů o výskytu rysů (v roce 2010 - 33 údajů, 2011 - 10) a 12 údajů o výskytu vlků (2010 - 11, 2011 - 11). Rysové a vlci byli identifikováni podle nálezu stop, trusu a zbytků kořisti. Všechny aktuální údaje pocházejí z Moravskoslezských Beskyd a Javorníků. Vzhledem k různým datům nálezů, různému stáří pobytových znaků a velké pohyblivosti šelem, lze jejich současný počet v CHKO Beskydy opět pouze odhadovat – podle hrubého odhadu zde žije kolem 10 rysů a 5 vlků. Je to přibližně stejně jako loni, ale méně než v předešlých letech. Při letošním mapování nebyl prokázán výskyt medvěda. Získat hodnověrný doklad o přítomnosti této šelmy, tj. nalézt a zdokumentovat medvědí stopy nebo trus, se v CHKO Beskydy nepodařilo ani v průběhu loňského roku. Je to znepokojující, protože medvědi se vrátili přirozeně do Beskyd ze Slovenska již v 70. letech minulého století a od té doby zde byli zjišťováni každoročně.

Číst dál: Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2012

Přišly Beskydy o velké šelmy?

Během posledních dvou let je zaznamenáván zřejmý a „nevysvětlitelný“ úbytek rysů a medvědů v celých Beskydech. Pravidelně hlásili na podzim borůvkáři a houbaři pozorování medvěda v masívu Smrku i jinde. V letošním roce žádné takové pozorování hlášeno nebylo. Také se jeví být stále jistější, že rysí populace postupně vymizela z míst, která byla po léta těmito šelmami trvale obsazena. Vzhledem k tomu, že zde byla vyváděna i koťata (přímá pozorování, nálezy stop, snímky z fotopastí), k přirozenému vymření populace nemohlo dojít.

Kde je tedy problém? Bohužel odpověď je nasnadě – mezi námi lidmi. Na vině jsou evidentně majitelé střelných zbraní, pro které jsou velké šelmy stále cennou trofejí nebo nežádoucí konkurencí. Podle slovenských odborníků došlo ke snížení počtu rysů a vlků vlivem lovu a pytláctví také na Slovensku, odkud se z prosperujících populací vždy přirozeně šířily do Beskyd. Dnes je otázkou, zda další rysové, vlci a medvědi do CHKO Beskydy ještě přicházejí. Připočteme-li k tomu likvidaci migračních cest velkých savců zástavbou a dopravou a návaly návštěvníků v beskydských horách, není divu, že stav velkých predátorů v oblasti Beskyd je žalostný.

 

Autoři: Dana Bartošová a Marie Popelářová (Správa CHKO Beskydy)

Zdroj: Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2011

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2011

Vlk obecný - euroasijský

Mapování ve dnech 24.-27. února prokázalo v CHKO Beskydy přítomnost několika rysů, vlků a medvěda, přičemž získané údaje naznačují jejich úbytek. Již druhý rok např. nebyl potvrzen výskyt rysů na jejich "oblíbených" místech ve Vsetínských vrších. Při tomto mapování bylo získáno celkem 10 údajů o rysech, 10 o vlcích a 1 údaj o medvědovi.

 

Nalezené pobytové znaky šelem (stopy, trus, stržená kořist, drápance a záhryzy na stromech) byly fotograficky zdokumentovány, vzorky trusu byly předány k analýzám do Ústavu biologie obratlovců AV v Brně. V lesnaté a hornaté krajině CHKO Beskydy a sousední CHKO Kysuce (cca 1500 km˛) by se mohlo uživit odhadem 15 rysů, 10 vlků (2 smečky) a minimálně 10 medvědů. Ve skutečnosti však jejich početnost na tomto okraji velkého západokarpatského areálu je nižší a kolísá.

 

Příčin může být více - především pytláctví na českém území a lov a pytláctví na Slovensku. Slovenská policie např. řešila nelegální zástřel rysa koncem prosince 2010 při společném honu myslivců v Lazech pod Makytou. Početnost šelem v Beskydech je ovlivňována také stavem jejich populací na Slovensku, kde se mohou na výjimku lovit medvědi a doba lovu vlků byla prodloužena ze 2,5 měsíců na 4 měsíce v roce. Další negativa představují ztížená průchodnost krajiny pro velké savce mezi ČR a SR vlivem zástavby a zvýšené dopravy, ale i postupný úbytek klidného a nerušeného životního prostředí velkých predátorů.

 

Zpracovala: RNDr. Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2010

Vlk obecný - euroasijský

Ve dnech 25. 2. - 28. 2. 2010 se v CHKO Beskydy konalo tradiční mapování výskytu velkých šelem. Přibližně 70 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody zjišťovalo přítomnost rysů, vlků a medvědů na známých lokalitách s trvalým nebo pravidelným výskytem těchto šelem. Mapováni organizovala Správa CHKO Beskydy ve spolupráci se Správou CHKO Kysuce a Hnutím DUHA. K akci se připojila také Správa CHKO Bílé Karpaty. Monitoring šelem byl prováděn na území CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty, Hostýnských vrchů, Vizovické hornatiny a javornické části CHKO Kysuce. Mezi účastníky mapování byli také pracovníci dalších pracovišť státní ochrany přírody (AOPK ČR), což je důležité z hlediska odborné informovanosti, neboť velké šelmy přecházejí i do dalších moravských a českých pohoří.

Důležitým faktorem při mapování je počasí. To letošní vyšlo průměrně: sněhové podmínky byly vcelku příznivé, ale bylo poměrně teplo a stopy ve sněhu se rychle měnily.

O výskytu rysů se ve sledovaném území získalo 33 údajů (stopy, trus, kořist). Nejvíce pobytových znaků rysů bylo zjištěno v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách. Překvapivě nebyla potvrzena přítomnost rysa ve Vsetínských vrších, ačkoliv před 2-3 lety se zde vyskytovali minimálně 3 jedinci. O vlcích bylo zaznamenáno 11 údajů (stopy, trus, vytí). Nálezy pocházely z Moravskoslezských Beskyd a z Hostýnsko- Vsetínské hornatiny. Přítomnost medvěda byla zjištěna ve dvou případech - v jižní části CHKO Beskydy a na slovenském území v blízkosti CHKO Bílé Karpaty (stopy). Další aktuální informace o rysech (10), vlcích (5) a medvědech (1) byly získány mimo termín „sčítání“.

 

Číst dál: Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2010

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím