I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

FOREST - Au

 

Pomníček všem ochráncům lužního lesa, Tvrdonické polesí

Pomníček všem ochráncům lužního lesa, Tvrdonické polesí

Lesy, naše lesy, lesy krásné,

nesete nám pozdrav z doby dávné,

otvíráte náruč zvěři, ptactvu, lidem,

léčíte nás neskonalým klidem.

J. Kružík

 

Rýnava, Tvrdonické polesí

Rýnava, Tvrdonické polesí

 

Pamatuj, že zeleň v lese

nad člověkem nebe nese.

Fr. Tomeček

 

Naše logo, dub na břehu řeky, symbolizuje jeden z našich programů FOREST - Au. V německém jazyce slovíčko "Au" znamená luh. Tento německý výraz jsme si zvolili proto, že nejcennější lužní lesy v ČR se nachází na soutoku řek Moravy a Dyje, na jižní hranici s Rakouskem. Více informací o tomto území najdete na stránkách AOPK.

V rámci tohoto programu se tedy věnujeme ochraně nížinných lesních i nelesních ekosystémů, samostatně i  ve spolupráci se státní ochranou přírody a nevládními, především rakouskými organizacemi. A to zejména přímým lobbingem, připomínkováním lesních hospodářských plánů a plánů péče, tvorbou posudků a návrhů plánů péče, účastí ve správních řízeních, návrhem řešení protipovodňových ochran, ochranou veřejné zeleně a pravidelným průzkumem lužních lesů. V rámci osvětové  činnosti pak pořádáme tématicky zaměřené exkurze a přednášky pro školy i širokou veřejnost.

 

Mezi prioritní lokality programu FOREST-Au v rakouském Dolním Pomoraví přináleží:

  • NSG Angerner und Dürnkruter Marchschlingen
  • NSG Rabensburger Thaya - Auen
  • NSG Untere Marchauen Drösinger Wald Fürstenwald Hohenau
  • NSG Kleiner Breitensee

Mezi prioritní lokality programu FOREST-Au - Blue Danube přináleží:

  • Nationalpark Donau-Auen
  • NSG Lobau-Schüttelau-Schönauer Haufen

 

Rakouská chráněná území, která leží v zájmu programu FOREST-Au (formát .pdf, 3.1 MB)

zdroj: Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, (c) Umweltbundesamt, Wien, Mai 1993

 

 

Tabule označující chráněné území přírody Angerner und Dürnkruter Marchschlingen ve spolkové zemi Dolní Rakousy

Tabule označující chráněné území přírody Angerner und Dürnkruter Marchschlingen ve spolkové zemi Dolní Rakousy

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím