I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Ochrana protipovodňových hrází před jejich narušováním činností bobra v Rakousku

Již několik let probíhá v Dolním Pomoraví v Rakousku postupná rekonstrukce ochranných protipovodňových hrází v nivě řeky Moravy. Před rekonstrukcí velmi často docházelo k narušování hrází činností bobrů. Hloubení bobřích nor v tělese hráze ohrožovalo funkci a bezpečnost těchto vodních děl. Proto bylo během prováděných rekonstrukčních prací přistoupeno k opatřením, které bobrům v narušování hrází již zabrání. Jak se to provádí, to Vám prozradí následující série fotografií.

 

K zamezení průniku bobrů do tělesa hráze se používá ocelové pletivo

 

K zamezení průniku bobrů do tělesa hráze se používá ocelové pletivo

Ocelové pletivo se rozvine a položí na těleso rekonstruované hráze

 

Ocelové pletivo se rozvine a položí na těleso rekonstruované hráze

 

Poté se ocelové pletivo zahrne ornicí

 

Poté se ocelové pletivo zahrne ornicí

Detailní pohled

 

Detailní pohled

 

 

Celkový pohled na rekonstrukci protipovodňové hráze. Po rozhrnutí zeminy přes pletivo se těleso hráze oseje travním semenem.

 

Celkový pohled na rekonstrukci protipovodňové hráze. Po rozhrnutí zeminy přes pletivo se těleso hráze oseje travním semenem.

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím