Hledáme dobrovolníky !

(podrobnosti zde)

Populace velkých šelem v CHKO Beskydy

Výstupy z pravidelného sčítání šelem v CHKO Beskydy:

 • 2008 - 13 rysů, 7 vlků, 3 medvědi
 • 2009 - 16 rysů, 8 vlků, 3 medvědi
 • 2010 - 13 rysů, 5 vlků, 2 medvědi
 • 2011 - 10 rysů, 5 vlků, 1 medvěd
 • 2012 - 10 rysů, 5 vlků, žádný medvěd
 • 2013 - 10 rysů, 3 vlci, žádný medvěd
 • 2014 - 10 rysů, 3 vlci, žádný medvěd
 • 2015 - 9 rysů, 3 vlci, žádný medvěd
 • 2016 - 15 rysů, 3 vlci, 1 medvěd

zdroj: Správa CHKO Beskydy

 

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy

V prosinci 2010 byla zahájena realizace projektu s názvem „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.1 - “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000“.

Rozsáhlé území EVL Beskydy se rozkládá na východě ČR a je vymezeno státní hranicí se Slovenskou republikou. Území je součástí biotopu velkých šelem: rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka obecného, kteří se v EVL vyskytuji stabilně, někteří jedinci sem migrují ze slovenských Karpat. Ohrožujícím faktorem je narušování klidových zón a migračních koridorů (zejména rozšiřující se zástavba, včetně rekreačních zařízení, hluk, vytváření nových turistických cest, cyklostezek, běžkařských tras, zvýšená doprava na silnicích). Velkým problémem je pytláctví a negativní vztah části veřejnosti k šelmám. Číst dál...

Zdroj: AOPK ČR

 • Oficiální stránky projektu, včetně fotogalerie snímků z fotopastí: http://www.beskydy.ivb.cz/
 • Povídání o projektu s profesorem RNDr. Petrem Koubkem, CSc. z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR v pořadu ČT "Dobré ráno"

Lapač srsti instalovaný na padlém kmeni v rámci projektu MŽP "Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy"

Lapač srsti instalovaný na padlém kmeni v rámci projektu MŽP "Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy"

 

 

Geologická zajímavost

Na území Moravskoslezkých Beskyd je možno při terénní pochůzce vidět i zajímavosti z oblasti geologie, jako například tyto břehy potoka na následujících snímcích.

 

Typická vrstevnatost flyše Moravskoslezských Beskyd

Typická vrstevnatost flyše Moravskoslezských Beskyd

   

Typická vrstevnatost flyše Moravskoslezských Beskyd

 

Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2011

Na webových stránkách ČSOP Salamandr je přístupné ke stažení podzimní číslo Zpravodaje CHKO Beskydy, který se věnuje téměř výlučně lesům Moravskoslezských Beskyd. Již nádherný historický obraz z pralesa Mionší (ta krása starých jedlí je už bohužel minulostí) na titulní straně dává tušit mimořádný obsah zpravodaje. Články pocházejí téměř výlučně z pera beskydských lesníků. Ve zpravodaji můžete najít i krátkou reportáž "Smsky od rysa" o tom, kterak pokračuje projekt "Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy". Na stránkách ČSOP Salamandr jsou k dispozici samozřejmě i ostatní vydání Zpravodaje CHKO Beskydy.

 

pdf_icon

 

Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2011 (formát .pdf, 1.7MB)

Zákazy činnosti v MZCHÚ CHKO Beskydy

Přinášíme vám přehledovou tabulku s vypsanými činnostmi které jsou v jednotlivých MZCHÚ omezeny či zakázány. U zákazu sběru rostlin předesíláme, že se zde zahrnuje i sběr lesních plodů, podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. se totiž rostlinou rozumí všechny její podzemní i nadzemní části:

 

§ 3
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto
 
c) planě rostoucí rostlina (dále jen "rostlina") je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní části,

 

pdf_icon

 

MZCHÚ CHKO Beskydy - omezení činnosti (formát .pdf, 83kB)

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím