I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Pralesy Slovenska

Nie je to tak dávno, keď pralesy pokrývali takmer celé územie dnešného Slovenska. V nížinách sa rozprestierali svetlé dúbravy so stádami zubrov, praturov a tarpanov, na potokoch sa týčili nespočetné bobrie hrádze, na bohatej zásobe lesnej vegetácie, žiab, žaluďov a medu divých včiel sa kŕmili medvede. V horách zas kraľovali hlboké bučiny s majestátnymi jedľami, v prítmí ktorých zreli plody stáročných tisov. Pod tatranskými štítmi šumeli rozľahlé smrečiny ovenčené prstencom skvostných limbových lesov. Prales bol všade a tak nebol ničím výnimočným, bol to normálny stav lesa, ktorý bol výsledkom tisícročí nerušeného vývoja lesov po poslednej dobe ľadovej.

Zmena nastala až príchodom neolitického roľníka, ktorý po prvý krát v príbehu života na Zemi mal schopnosti a potrebu do pralesov významnejšie zasahovať. Nikto dnes nevie ako prví roľníci vnímali pralesnú krajinu, či pre nich predstavovala nepriateľskú divočinu, liaheň chorôb a domov divých tvorov lesného prítmia, alebo zdanlivo nevyčerpateľnú zásobáreň dreva a zveriny, či snáď magickú divočinu podmieňujúcu predstavivosť a mytológiu. Pravdepodobne zo všetkého trochu. Nech už však bol postoj ľudí k pralesom akýkoľvek, v konečnom dôsledku sa osídlenie územia Slovenska spájalo s ich intenzívnou exploatáciou. Ťažba kovov, hutníctvo, sklárstvo, rozvoj sídiel, výroba dreveného uhlia, potaše, ťažba stavebného dreva, lesná pastva a v neposlednom rade získavanie pôdy klčovaním a vypaľovaním spôsobili zánik pralesov na našom území už koncom 15. storočia. Pralesy sa zachovávajú len ako fragmenty v najneprístupnejších lokalitách, prípadne sa čiastočne zregenerujú po tom, ako sa ľudský vplyv z rôznych dôvodov zmierni alebo ustal.

Dnes sú práve tieto pralesné čriepky predmetom intenzívneho záujmu vedeckej aj laickej verejnosti. Oproti minulosti prikladáme význam práve tým hodnotám, ktoré získavame nevyužívaním pralesa, jeho zachovaním v nenarušenom stave, jeho ochranou. Pre vedca je prales vrcholným lesným spoločenstvom maximálne prispôsobeným podmienkam prostredia. Je tvorený stovkami druhov mikróbov, húb, rastlín a živočíchov navzájom vytvárajúcich zložito organizovaný systém vzájomne komunikujúcich prvkov. Pre umelca je prales zdrojom neopakovateľných tvarov, zvukov, impresií. Pre človeka unaveného zhonom spoločnosti je to ostrov bez ľudského riadenia a paradigiem, nezjednodušená príroda, divočina. Pre lesníka je zdrojom poznania pre jeho činnosť.

Slovensko patrí medzi privilegované európske krajiny s vlastnými pralesmi. Žiaľ v mnohých prípadoch konáme v rozpore s touto skutočnosťou a k posledným pralesom nepristupujeme adekvátne ich významu a vzácnosti. Pralesy tak v tichosti a často nebadane ustupujú našim požiadavkám aj z posledných miest, kde doteraz akoby zázrakom ostali ušetrené. Je najvyšší čas na zmenu, potrebný je zodpovedný a kultúrny prístup plynúci z poznania, pochopenia a úcty k pralesom. Je naším záväzkom a morálnou povinnosťou zachovať pralesy aj v srdci Európy.

 

Michal Wiezik

 

Quinault River Geomorphic Report

 

Pralesy Slovenska (formát .pdf, 12.7MB)

zdroj:  www.pralesy.sk

autoři: B. Baláž, E. Baláž, M. Barlog, J. Burkovský, T. Dražil, S. Glejdura, P. Glončák, A. Guttová, M. Jasík, M. Kaliský, V. Klč, E. Križová, P. Kostúr, V. Kunca, A. Lackovičová, M. Leskovjansky, P. Mathé, P. Mezei, M. Miháliková, T. Olšovský, P. Polák, P. Potocký, R. Považan, J. Roháček, L. Roller, P. Sabo, M. Saniga, A. Saxa, J. Šefčík, R. J. Šmídt, Šoltés, J. Šteffek, L. Štrupl, J. Tužinský, K. Ujházy, J. Vysoký, M. Wiezik

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím