I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Vydří čtyřskok

Vydra říční v ZOO OhradaVzhledem k preciznosti rozborů a jasných termínů téměř všech způsobů pohybu savců a ptáků v anglickém jazyce, jsme i my na našich akcích v rámci našeho Programu sledování zvěře (Wildlife Monitoring Program) převzali americkou terminologii. Ovšem nic není dokonalé. Je tu jeden způsob pohybu, zcela jedinečný pro vydru, na který jsme (zatím) nenašli anglický termín. Jedná se o vydří čtyřskok, jež jsme viděli dokonce i přímo v terénu na území CHKO Jeseníky.

Při prudkém běhu klade vydra tlapky zcela jedinečným způsobem. Všechny čtyři otisky jsou seřazeny těsně vedle sebe do krátké přímky, která je vůči ose stopní dráhy položená šikmo. Přední tlapky jsou kladeny šikmo za sebou a vedle nich opět šikmo dopadají zadní tlapky. Na čtyřstopě je v našem případě (na snímku níže) vpředu levá přední stopa, za ní leží zadní levá stopa, pak pravá přední a pravá zadní (použitá literatura: Miroslav Bouchner – Poznáme je podle stop).

 

Vydří čtyřskok - zcela typický způsob pohybu pro vydru  Vydří čtyřskok - detail

 

Dle logiky určování stopních vzorců zvířat lze odvodit, že vydří čtyřskok je vlastně 4 x 4 lope (transverse). Přestože se toto označení vydřího čtyřskoku zřejmě v anglicky psané literatuře neobjevuje, my v rámci našeho Programu sledování zvěře budeme v terénních záznamech označovat vydří čtyřskok termínem 4 x 4 lope (transverse). Termín "lope" je možno volně přeložit jako "běh dlouhými skoky" nebo "lehký klus", druhý termín "transverse" znamená "příčný". Na ilustraci níže je příslušná stopní dráha zobrazena vlevo.

Náčrtek vydrích stop

 

Následují zbývající snímky stop vydry, které jsme na břehu Podolského potoka pořídili.

 

Stopní dráha vydry v údolí Podolského potoka - tentokrát způsob pohybu v anglickém jazyku označovaný 3 x 4 lope (transverse)  Stopní dráha vydry v údolí Podolského potoka  Skluz vyder do vody Podolského potoka

 

Problematika ochrany vydry říční (Lutra lutra) je podrobně rozebrána v Programu péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2009-2018 (formát .pdf, 2352kB), který vydala AOPK ČR. Pro nás je ve vztahu k našemu nálezu stop zajímavá zejména kapitola 1.6.2.2, ze které je zřejmé, že v rámci tohoto programu péče proběhla v povodí řeky Moravice (Podolský potok je jeho součástí) repatriace vydry říční.

Výzva

V případě, že naleznete uhynulou vydru, informujte prosím o svém nálezu neprodleně pracovníky AOPK. Analýzou uhynulých jedinců a záznamem lokalit nálezů lze zjistit mnoho cenných informací, které mohou být posléze využity k účinnějšímu způsobu ochrany vyder.

 

Stopování vydry, Horní Lomná, CHKO Beskydy

 

Stopování vydry, Horní Lomná, CHKO Beskydy

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím