I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Koroptev polní

Na konci září roku 2011 jsme měli možnost pozorovat koroptev polní (Perdix perdix) přímo z pohodlí kancelářské židle v průmyslové zóně Černovická terasa v Brně. V oblasti bývalých luk a polí za několik málo let vyrostlo množství průmyslových staveb, čímž koroptvičky přišly o své přirozené útočiště. Je velmi zajímavé, jak se koroptve tak náhlé změně krajiny přizpůsobily. Téměř docela ztratily svou přirozenou plachost před člověkem. U nás kdysi hojná koroptev polní je nyní ohroženým druhem, o jehož ochraně se můžete dozvědět více na stránkách projektu Čiřikání.

 

 

 

Roháč obecný

Roháč obecný (Lucanus cervus) je největším broukem Evropy. Jedná se o ohrožený druh, který je chráněný na základě Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (tzv. Bernská úmluva). U dospělých jedinců se projevuje pohlavní dimorfismus - samci, narozdíl u samic, jsou vybaveni nápadně velkými kusadly, která svým vzhledem připomínají paroží. Tito brouci jsou vázáni na listnaté stromy, především duby, jejichž mízou se živí. Na následujících fotografiích jsou zachyceni brouci, které jsme objevili v Hrušovanech nad Jevišovkou v letním období roku 2011.

 

Roháč obecný (Lucanus cervus)  Roháč obecný (Lucanus cervus)  Roháč obecný (Lucanus cervus)

 

1. výběr snímků z fotopasti

Předkládáme vám první sérii snímků, které ulovila naše fotopast umístěná v CHKO Beskydy.

Fotopast, v angličtině často nazývaná jako "game camera" či "trophy camera", umožňuje efektivně provádět dlouhodobý monitoring biokoridorů. Jedná se v principu o fotoaparát, který je opatřený detektorem pohybu, nejčastěji pasivním infračervený senzorem. Je-li v zorném poli detektoru zaznamenán pohyb, dojde ke spuštění fotoaparátu, který posléze zaznamená sérii snímků či videosekvenci. Technicky pokročilejší modely fotopastí jsou vybaveny pro noční snímkování  klasickým bleskem či zdrojem infračerveného záření, které narozdíl od blesku působí na fotografovaný objekt méně rušivě.

Na snímcích níže najdete srnce obecného (Capreolus capreolus), jelena lesního (Cervus elaphus) a lišku obecnou (Vulpes vulpes).

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím