I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Koroptev polní

Na konci září roku 2011 jsme měli možnost pozorovat koroptev polní (Perdix perdix) přímo z pohodlí kancelářské židle v průmyslové zóně Černovická terasa v Brně. V oblasti bývalých luk a polí za několik málo let vyrostlo množství průmyslových staveb, čímž koroptvičky přišly o své přirozené útočiště. Je velmi zajímavé, jak se koroptve tak náhlé změně krajiny přizpůsobily. Téměř docela ztratily svou přirozenou plachost před člověkem. U nás kdysi hojná koroptev polní je nyní ohroženým druhem, o jehož ochraně se můžete dozvědět více na stránkách projektu Čiřikání.

 

 

 

Roháč obecný

Roháč obecný (Lucanus cervus) je největším broukem Evropy. Jedná se o ohrožený druh, který je chráněný na základě Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (tzv. Bernská úmluva). U dospělých jedinců se projevuje pohlavní dimorfismus - samci, narozdíl u samic, jsou vybaveni nápadně velkými kusadly, která svým vzhledem připomínají paroží. Tito brouci jsou vázáni na listnaté stromy, především duby, jejichž mízou se živí. Na následujících fotografiích jsou zachyceni brouci, které jsme objevili v Hrušovanech nad Jevišovkou v letním období roku 2011.

 

Roháč obecný (Lucanus cervus)  Roháč obecný (Lucanus cervus)  Roháč obecný (Lucanus cervus)

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím