I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Kouzelné kameny

Ze severní strany podchodu "Milenovský potok" na dálnici D1 jsou skalní bloky moravské droby rovnoměrně rozmístěny podél východní stěny tunelu. V jižní polovině tunelu byly kameny instalovány na protější stěnu - podél pilířů oddělující druhý tubus tunelu, jímž protéká vlastní Milenovský potok.

Podchod pro zvěř "Milenovský potok" na dálnici D1 je pilotním projektem Ředitelství silnic a dálnic řešícím problematiku propustnosti silničních komunikací v ČR z hlediska migrace zvěře.

Podchod pro zvěř "Milenovský potok" na dálnici D1 - pohled od severu

 

Podchod pro zvěř "Milenovský potok" na dálnici D1 - pohled od severu

 

 

Tak jsem na to přišel.

Prosím tě na co?

Blesklo mi to hlavou.

Ale co, Pavle?

Víš, jak jsem uvažoval o tom, kdo obhospodařuje podchody pro zvěř na dálnici D1?

Matně si rozvzpomínám.

Už jsem asi na to přišel, kdo to je.

A kdo?

Zkus hádat.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny?

Myslím, že ti to nejsou.

Kdo jiný?

Kdo má na starosti péči o zveř?

Myslivci.

Jasně. Nedávno jsem četl článek o tom, kterak členové mysliveckých sdružení instalují okolo silnic pachové odpuzovače zvěře. A kdo jiný než myslivci má zájem na tom, aby zvěř mohla volně procházet celou honitbou?

Ještě tu jsou ochránci přírody.

Ti to nebudou. Pro mě je to jednoznačné, jsou to myslivci, kterým se povedl ten neskutečný kousek.

Co tu povídáš? Jaký kousek? Vůbec ti nerozumím.

Když jsem byl v lednu 2013 na své v pořadí druhé kontrole podchodu Milenovský potok, nechtěl jsem tomu věřit. Na jednom konci tmavého tunelu do něj vcházely stopy srnek a když jsem došel na ten druhý konec, ty stopy vycházely ven. Zíral jsem na to jak na boží zjevení a několikrát jsem si ty stopy prověřoval. Skutečně, srnčí zvěř se naučila využívat tento podchod, respektive ji to někdo naučil.

Prosím tě, snad mi nechceš říci, že nějaký myslivec ty srnky vedl na špagátě tunelem?

To ne. Já si myslím, že za to mohou ty šutry.

Jako kameny?

Kouzelné kameny, které nalákaly spárkatou zvěř do podchodu a vyvedly ji bezpečně na druhou stranu.

Říkáš kouzelné.

Ano. Když jsem byl na Milenovském potoce poprvé, žádné kameny v tom tunelu nebyly a tehdy jsem tam nenašel ani žádné srnčí stopy. Takže ty kamenné bloky mají spojitost s tím faktem, že se již srnky nebojí procházet podchodem. A pak jsem tam objevil ještě jednu věc. Ne tedy přímo na Milenovském potoce, ale kousek dál na tom mostě, kde jsou instalované kamery sledující pohyb zvěře. Někdo se snaží nalákat spárkatou zvěř do podchodu pod mostem. V podchodě totiž byla za čarovnými balvany; ano, ty šutry byly instalovány i pod tento most; uložena kupa olistěných větví.

Takové potravní nabídce žádná srnka neodolá.

Právě.

Když vidím všechny tvoje fotografie, myslím si Pavle, že někdo si vytyčil zajištění migrace zvěře pod dálnicí D1 jako svůj cíl. Může to být vedeno i jako projekt. Všiml sis pásu žlutého písku při vchodu do podchodu?

To se nedá přehlédnout.

Ten písek tam je proto, aby se v jeho vrstvě daly krásně číst stopy zvířat.

Máš pravdu. A bylo to někde tady, kde zloději ukradli těch sedm fotopastí určených ke sledování procházející zvěře.

Stále si myslíš, že ty podchody a přechody pro zvěř na D1 mají na starosti myslivci?

Připouštím, že tu může existovat nějaká forma spolupráce mezi vícero subjekty. Ještě k těm kamenům. Je to moravská droba. Ty šutry sem byly navezeny z blízkých lomů v Hrabůvce či ve Výklekách.

Některé musí vážit i tunu. Nevím, jestli by si nějaké myslivecké sdružení dalo tu práci dovézt všechny ty skalní bloky nákladním autem do podchodů.

Ať to byl, kdo to byl, je to neuvěřitelný úspěch, že spárkatá zvěř již využívá ten tunelový podchod na Milenovském potoce k migraci přes dálnici. Mám z toho radost. Tím větší, že tato konstrukce podchodu se hojně používá na nových dálnicích v celé České republice. Takže, když se zvěř naučila procházet tímto tunelem na Přerovsku, jistě se to podaří i jinde.

To určitě Pavle.

 


V rozhovoru vystupuje rysice "Lucky" ze slovenské části Javorníků a předseda našeho spolku, Pavel.

 

 

Kouzelné kameny v podchodu "Milenovský potok" pod dálnicí D1

Kouzelné kameny v podchodu "Milenovský potok" pod dálnicí D1

 

 

Hromada olistěných větví uložená za skalními bloky v podchodu na kilometru 302,1 dálnice D1. Za čerstvého stavu sloužila k nalákání srnčí zvěře do podchodu.

 

Hromada olistěných větví uložená za skalními bloky v podchodu na kilometru 302,1 dálnice D1. Za čerstvého stavu sloužila k nalákání srnčí zvěře do podchodu.

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím