I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Migrační koridory zvěře - monitoring č. 1

Migračními koridory nazýváme oblasti v krajině, přes které se živočichové pravidelně přesouvají, např. z důvodu hledání potravy nebo navázání kontaktu s dalšími jedinci populace. Jsou-li tyto přirozené migrační trasy narušeny (dopravní komunikací, zástavbou), tak vznikají izolované ostrůvky v krajině, které mají negativní vliv na zdravotní stav populace a biodiverzitu. Z tohoto důvodu je důležité na těchto umělých překážkách v krajině budovat prvky, které může zvěř použít k nerušenému překonání těchto překážek. Tyto prvky, mostní či tunelové konstrukce, se nazývají ekodukty.

 

Dne 31. prosince 2010 jsme se vydali prozkoumat ekodukty na úseku dálnice D 47 (nově značení D1) v úseku Lipník nad Bečvou – Hranice na Moravě, viz mapa níže.V této oblasti spolu těsně sousedí pohoří Jeseníku a Moravskoslezkých Beskyd. Je tedy zřejmé, že tato oblast je velmi významná z hlediska migrace zvěře mezi těmito dvěma pohořími. Více informací od sledovaném úseku dálnice D 47 najdete na stránkách VIA MORAVICA.

 

Biokoridor Lipník nad Bečvou - Hranice na Moravě, zdroj: www.mapy.cz

Biokoridor Lipník nad Bečvou - Hranice na Moravě, zdroj: www.mapy.cz

 

 • Podchod, staničení 99,051 km dálnice D 47 - staničení 304,6 km dálnice D 1
  • Snadno přístupný z železniční stanice Drahotuše
  • Omezené možnosti stopování zvěře bez sněhové pokrývky (písek, bláto)
  • Druhy savců, jejichž otisky stop byly nalezeny v tomto podchodu: srnec obecný (Capreolus capreolus) - úplný průchod, liška obecná (Vulpes vulpes) - úplný průchod, zajíc polní (Lepus europaeus) - úplný průchod

Jižní pohled na podchod  Uvnitř prostorného podchodu  Stopní dráha lišky obecné s otisky kopýtek srnce obecného

Velké množství zvěře si přivyklo na užívání podchodů dálnice D 47 (D 1)  Otisk stop srnce obecného uvnitř podchodu

 • Podchod Milenovský potok, staničení 303,9 km dálnice D 1
  • Snadno přístupný z železniční stanice Drahotuše
  • Stopování zvěře je snadné i bez sněhové pokrývky (písek, bláto)
  • Druhy savců, jejichž otisky stop byly nalezeny v tomto podchodu: liška obecná (Vulpes vulpes) - úplný průchod, zajíc polní (Lepus europaeus) - úplný průchod, zjištěné otisky stop jedinců z rodu lasicovitých (Mustela sp.)

Podchod Milenovský potok  Uvnitř podchodu je opravdová změť zvířecích stop

 

 • Podchod s kamerovým systémem, staničení 302,1 km dálnice D 1
  • Snadno přístupný z železniční stanice Drahotuše
  • Stopování zvěře je snadné i bez sněhové pokrývky (písek, bláto)
  • Druhy savců, jejichž otisky stop byly nalezeny v tomto podchodu: jezevec lesní (Meles meles) - úplný průchod, liška obecná (Vulpes vulpes) - úplný průchod, pes (Canis familiaris) - úplný průchod

Pohled z jihozápadu. Na levé i pravé straně podchodu jsou stožáry osazené kamerami.  Bližší pohled z jihozápadu.  Ještě bližší pohled z jihozápadu.

Otisky stop lišky obecné (Vulpes Vulpes) uvnitř podchodu.  Kdepak, to nebyl medvěd. Jedná se o otisky jezevce ve zmrzlém blátě.  Jezevec lesní (Meles meles) prošel podchodem.

Stopy jezevec lesního (Meles meles) ve zmrzlém blátě uvnitř podchodu.  Vypadá to na typickou stopu vlka – 10 cm dlouhý otisk tlapy psa uvnitř podchodu.

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím