I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Rybochod na řece Dyji

Rybochodem (nebo rybím přechodem) nazýváme speciální konstrukci na vodních tocích, jejíž účelem je umožnit rybám přirozenou migraci v říčním korytě, které bylo přehrazeno vodními díly, např. jezem či vodní elektrárnou. Rybochody jsou obvykle přímou součástí těchto staveb.

 

Dyje, km 35,612 - zajištění migrace přes Jamborův práh

 

Projekt, realizovaný v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

V rámci realizace akce byl u levého břehu Dyje v místě jezu Jamborův práh vybudován rybí přechod kanálového typu s balvanitou konstrukcí kaskády ve dně. Rybí přechod na Jamborovu prahu v Lednici umožňuje migraci ryb při všech průtokových stavech a výrazně zlepšuje i možnost dnové migrace. Spolu s rybími přechody na jezu Břeclav a jezu Bulhary zajišťuje pro původní dunajské druhy ryb migrační napojení celého úsekuřeky Dyje až po dolní hráz nádrží Nové Mlýny. Do říčního prostředí doplňuje chybějící biotop vhodný pro litofilní druhy ryb.

Zdroj: Informační tabule u rybochodu

 

Řeka Dyje, km 35,612 - zajištění migrace přes Jamborův práh

Řeka Dyje, km 35,612 - zajištění migrace přes Jamborův práh (bližší pohled 1)

Řeka Dyje, km 35,612 - zajištění migrace přes Jamborův práh (bližší pohled 2)

 

Řeka Dyje, km 35,612 - zajištění migrace přes Jamborův práh (tzv. rybochod)

 

Rybí přechod zbudovaný na jezu Bulhary na řece Dyji

 

Rybí přechod zbudovaný na jezu Bulhary na řece Dyji

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím