I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Migrační koridory zvěře - monitoring č. 2

Monitorované objekty:

  • Podchod, 325.6 km dálnice D1, Suchdol nad Odrou
  • Nadchod, 326.1 km dálnice D1, Suchdol nad Odrou

Datum monitoringu:

  • 18. února 2012

 

 

Podchod, 325.6 km dálnice D1, Suchdol nad Odrou

 

Podchod, 325.6 km dálnice D1, Suchdol nad Odrou

Uvnitř podchodu. Pouze zajíc polní (Lepus europaeus) použil tento podchod během naší návštěvy.

 

Uvnitř podchodu. Pouze zajíc polní (Lepus europaeus) použil tento podchod během naší návštěvy.

 

Identifikační číslo mostu/podchodu, 325.6 km dálnice D1

 

Identifikační číslo mostu/podchodu, 325.6 km dálnice D1

Velký nadchod (for medvědy, losy a jiné velké savce), 326.1 km dálnice D1, Suchdol nad Odrou. Směrem od podchodu, (v levé části snímku, tam kde končí oplocení), podél obou stran dálnice jsou vysazené pásy keřů a stromů.

 

Velký nadchod (for medvědy, losy a jiné velké savce), 326.1 km dálnice D1, Suchdol nad Odrou. Směrem od podchodu (v levé části snímku, tam kde končí oplocení), podél obou stran dálnice, jsou vysazené pásy keřů a stromů.

 

Nadchod, pohled z mostu/podchodu na 325.6 km dálnice D1

 

Nadchod, pohled z mostu/podchodu na 325.6 km dálnice D1

Jihozápadní strana nadchodu

 

Jihozápadní strana nadchodu

 

Bližší pohled

 

Bližší pohled

Severovýchodní strana nadchodu

 

Severovýchodní strana nadchodu

 

Na nadchodu. Šířka nadchodu v jeho nejvyšším místě je 50 m. Plocha nadchodu je zatravněná.

 

Na nadchodu. Šířka nadchodu v jeho nejvyšším místě je 50 m. Plocha nadchodu je zatravněná.

Pohled na nadchod z jihovýchodního směru. Všimněte si koňských stop ve sněhu, které směřují přes nadchod.

 

Pohled na nadchod z jihovýchodního směru. Všimněte si koňských stop ve sněhu, které směřují přes nadchod.

 

Pohled na nadchod ze severozápadního směru

 

Pohled na nadchod ze severozápadního směru

Dřevěný val po stranách nadchodu

 

Dřevěný val po stranách nadchodu

 

Pásy vegetace podél dálnice, osazené křovinami a stromy (buk, jasan, lípa, javor atd.). Podhled od nadchodu na 326.1 km dálnice D1 směrem k podchodu na 325.6 km dálnice D1.

 

Pásy vegetace podél dálnice, osazené křovinami a stromy (buk, jasan, lípa, javor atd.). Podhled od nadchodu na 326.1 km dálnice D1 směrem k podchodu na 325.6 km dálnice D1.

Řada keřů a mladých stromků podél dálnice. Pohled z nadchodu na 326.1 km dálnice D1 směrem na severovýchod. V této lokalitě byl pás zeleně byl pás zeleně vysázen podél obou stran dálnice.

 

Řada keřů a mladých stromků podél dálnice. Pohled z nadchodu na 326.1 km dálnice D1 směrem na severovýchod. V této lokalitě byl pás zeleně byl pás zeleně vysázen podél obou stran dálnice.

 

Pohled z nadchodu směrem na jihovýchod, na krajinu s početnými poli a remízky. 18. února 2012 jsme v blízkosti nadchodu napočítali dvacet jedinců srnce obecného.

 

Pohled z nadchodu směrem na jihovýchod, na krajinu s početnými poli a remízky. 18. února 2012 jsme v blízkosti nadchodu napočítali dvacet jedinců srnce obecného.

Pohled z nadchodu směrem na severozápad, na mozaiku lesů, polí a luk.

 

Pohled z nadchodu směrem na severozápad, na mozaiku lesů, polí a luk.

 

Koridor srnců obecných (Capreolus capreolus) ve střední části nadchodu. Srnčí zvěř využívá pouze střední části nadchodu a jeho krajovým partiím se vyhýbá, protože hluk a světlo z automobilového provozu působí rušivě.

 

Koridor srnců obecných (Capreolus capreolus) ve střední části nadchodu. Srnčí zvěř využívá pouze střední části nadchodu a jeho krajovým partiím se vyhýbá, protože hluk a světlo z automobilového provozu působí rušivě.

Nadchod je intenzivně využíván srnčí zvěří.

 

Nadchod je intenzivně využíván srnčí zvěří.

 

Stopní dráhy srnce obecného

 

Stopní dráhy srnce obecného

Stopy srnce obecného

 

Stopy srnce obecného

 

Stopy zajíce polního (Lepus europaeus), který také využívá nadchodu.

 

Stopy zajíce polního (Lepus europaeus), který také využívá nadchodu.

Stopní dráha psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) křižuje dálnici skze nadchod.

 

Stopní dráha psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) křižuje dálnici skze nadchod.

 

Stopa psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides)

 

Stopa psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides)

Jiná stopa psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides)

 

Jiná stopa psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides)

 

Seznam druhů zvířat, která využila ekodukty (podchod a nadchod) na dálnici D1

v blízkosti Suchdolu nad Odrou dne 18. února 2012

 

Podchod, staničení 325.6 km dálnice D1
  • Volně žijící druhy: zajíc polní (Lepus europaeus)

 

Nadchod, staničení 326.1 km dálnice D1
  • Volně žijící druhy: srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)
  • Domestikované druhy: kůň (Equus caballus), pes (Canis familiaris)

 

 

Shrnutí

Podchod a nadchod na dálnici D1 poblíž Suchdolu nad Odrou jsou od sebe vzdáleny pouhých 500 metrů. Toto rozmístění je tak výhodné pro srovnání, jaký typ ekoduktu jednotlivé druhy zvěře preferují.

18. února 2012 jsme v podchodu na staničení 325.6 km dálnice D1 objevili pouze stopy zajíce. Tento nízký podchod není vhodný pro srnčí zvěř. Tito kopytníci potřebují větší podchody, podobné tomu poblíž Hrabůvky na staničení 304.6 km dálnice D1 (viz článek "Migrační koridory zvěře - monitoring č. 1").

Oproti tomu, spousta stop srnce obecného byla na monitorovaném nadchodu. Srnčí zvěř tedy velmi často překračuje dálnici právě po tomto nadchodu.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím