I vy nám můžete pomoci,

podívejte se jak

Metodická příručka a jiné publikace

Na odkazech níže najdete zajímavé publikace týkající se problematiky migrace volně žijících živočichů ve vztahu k pozemním komunikacím. Publikace vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se společností Evernia s.r.o.. Za shlédnutí stojí i další volně dostupné publikace na stránkách společnosti Evernia s.r.o..

Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy

 

Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (formát .pdf, 2.4MB)

autoři: Ing. Václav Hlaváč (AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod), RNDr. Petr Anděl, CSc.; zdroj: AOPK ČR


Migrační koridory pro velké savce v České republice

Migrační koridory pro velké savce v České republice (formát .pdf, 8.5MB)

autoři: Anděl P., Mináriková T. et Andreas M. /eds./; zdroj: EVERNIA s.r.o.

 

Quinault River Geomorphic Report

 

Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce (formát .pdf, 11.5MB)

autoři: Petr Anděl, Michal Andreas, Anna Bláhová, Ivana Gorčicová, Václav Hlaváč, Tereza Mináriková, Dušan Romportl, Martin Strnad; zdroj: AOPK ČR

 

Migrační koridory zvěře - monitoring č. 1

Migračními koridory nazýváme oblasti v krajině, přes které se živočichové pravidelně přesouvají, např. z důvodu hledání potravy nebo navázání kontaktu s dalšími jedinci populace. Jsou-li tyto přirozené migrační trasy narušeny (dopravní komunikací, zástavbou), tak vznikají izolované ostrůvky v krajině, které mají negativní vliv na zdravotní stav populace a biodiverzitu. Z tohoto důvodu je důležité na těchto umělých překážkách v krajině budovat prvky, které může zvěř použít k nerušenému překonání těchto překážek. Tyto prvky, mostní či tunelové konstrukce, se nazývají ekodukty.

 

Číst dál: Migrační koridory zvěře - monitoring č. 1

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Nesouhlasím, chci více informací.

Souhlasím